ຜະລິດເສັ້ນເຂົ້າປຽກ ເສັ້ນໝີ່ ໝູຢໍ ແລະ ລູກຊີ້ນ ມີລາຍຮັບປີໜຶ່ງ 1 ຕື້ກວ່າກີບ

ທຸລະກິດ: ນາງ ບົວເງິນ ໄຊມູນຖີ ອາຍຸ 36 ປີ ປະຈຸບັນຢູ່ ບ້ານຖິ່ນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ພາຍໃນຄອບຄົວມີນໍາກັນ 7 ຄົນ, ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2 ຄົນ. ກ່ອນຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ ໃນເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນເປັນພະນັກງານສອງສົ້ນ ທີ່ສັງກັດການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ຢູ່ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເຮັດວຽກທາງລັດຖະການຍັງຖືເອົາເວລາຫວ້າງສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຈາກເງິນເດືອນ. ...

ປະກາດຜູ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2020

ສະພາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ປະກາດລາຍຊື່ ຜູ່ຈະໄດ້ຮັບຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2020 (ASEAN BUSINESS AWARDS LAO PDR 2020). ປີນີ້ ມີທັງໝົດ 16 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ດັ່ງລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. . . ສະແດງຄວາມດີໃຈອີກຄັ້ງມາຍັງ 16 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດນີ້.

ຂ່າວດີ ລັດຖະບານຈະຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາເຂົ້າລົດໄຖນາສະດວກຂຶ້ນ ເພື່ອລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການນໍາເຂົ້າ

ກະສິກໍາ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 0807/ອຄ.ກຂອ, ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2020 ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າລົດແທຣັກເຕີ ທຸກປະເພດທີ່ນອນຢູ່ໃນໝວດລະຫັດພາສີ 8701 ຂອງປື້ມສາລະບານອັດຕາພາສີ ຂອງ...

ອານຸມັດງວດ 2 ສົ່ງເສີມ SME 200 ຕື້ກີບ

ລັດຖະບານສະໜອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ງວດທີ2 ມູນຄ່າ 200 ຕື້ກີບ ຜ່ານ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( ທສວ ) ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ຄັ້ງທີ II ຂອງບ້ວງເງິນ 200 ຕື້ກີບ ທີ່ລັດຖະບານປະກອບທຶນໃຫ້ ທສວ ສໍາລັບປີ 2020...

ປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານຫົວນາ ມີລາຍຮັບ 70 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ບ້ານຫົວນາ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນບ້ານໜື່ງ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດສວນປູກພືດ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການເຮັດນາປູກເຂົ້າ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນ ແຕ່ການຜະລິດນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີຈຸດສູມ ແລະ ອັນຮອງຮັບຢ່າງໝັ້ນຄົງເທື່ອ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍຫຼັງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ມີທິດຫັນປ່ຽນເຂົ້າສູ່ການຜະລະລິດ ແບບຈຸດສູມ ມີຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ແນ່ນອນ ການປູກຜັກອິນຊີ ກໍ່ແມ່ນຮູບແບບໜື່ງ ທີ່ປັດສະຈາກການນຳໃຊ້ສານເຄມີທຸກຮູບແບບເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກນັ້ນ...

ພິທີເຊັນສັນຍາປ່ອຍເງິນກູ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນແບບດອກເບ້ຍຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ກັບບາດກ້າວສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ. ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍສະເພາະຂະແຫນງກະສິກຳຖືວ່າເປັນຂະແໜງບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າບາງຂັ້ນຕອນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເງິນທຶນສົ່ງເສີມຍັງມີອັນຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງພາກສ່ວນຕ່າງໆກໍ່ກຳລັງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ-ປັບປຸງໃຫ້ສະດວກ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ກໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ SME ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍໄດ້ຄິດຄົ້ນ ຊອກຫາວິທີການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດທີ່ເຮັດແທ້ທຳຈິງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີເງິນທຶນໃນການຮັບໃຊ້ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງພຽງພໍ ແລະ...

ສາດຄ້າ ຜະລິດຕະພັນຊຸມຊົນ ເຂດຣາມຊາບຶງກຽດໂງ້ງ

ຈໍາປາສັກ: ສາດຄ້າ ເຂດຣາມຊາ ບຶງກຽດໂງ້ງ, ບ້ານໜອງໝາກເອກ (ຄຸ້ມຕອຍ), ສາດຄ້າທຳມະຊາດ ຜະລິດຈາກຊີມື ຊາວບ້ານ ກຳລັງເດີນທາງ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຜູ້ຊ່ວຍ ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ ອານຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ເຂດຣາມຊາ ບຶງກຽດໂງ້ງ ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ. ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາດິນບໍລິເວນນໍ້າ...

ບໍ່ເຕນເມືອງທັນສະໄໝ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທີ່ຫຼວງນໍ້າທາ (ຊົມຄລິບ)

ນະຕອນນີ້ ບອກໄດ້ວ່າ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍ່ເຕນ ຄືເມືອງທີ່ມີຕຶກອາຄານທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຢູ່ ສປປລາວ. ກຸ່ມບໍລິສັດ ພັດທະນາເສດຖະກິດສະເພາະ ບໍ່ເຕ່ນລາວ ຈຳກັດ ຈາກ ສປ ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນສຸມໃສ່ລົງທຶນ ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ຢູ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເຂດສູນກາງການເງິນສາກົນ, ສູນການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ...

ຂ່າວດີ! ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ໄດ້ເປີດຮັບໂຄງການວິຊາການ ປີ 2020

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ໄດ້ເປີດຮັບໂຄງການວິຊາການ ປີ 2020 ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໃນ ສ ປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມ ວນກ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ...

From Laos To New York – ຈາກເມືອງລາວສູ່ມະຫານະຄອນນິວຢອກ

She lives in New York City, runs a million-dollar fashion business and has been the subject of several breathless inspirational stories. And it’s not...

Popular articles

81,487FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
error: Content is protected !! ຫ້າມກ່າຍດຽວອາຈານຊິຮ້າຍ