ພົບ ງູກະບາຫົວຂຽດນໍ້າເຕົ້າ ເຂດປ່າສະຫງວນ ພູສະບົດ-ປົ່ງຈອງ ທີ່ເມືອງຄໍາ (ມີຄລິບ)

ເປັນອີກການຄົ້ນພົບ ສັດຫາຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ, ຈາກການລາຍງານ ຂອງ ທ່ານ ສັນຕິ ໄຊຍະສິດ ຜ່ານກຸ່ມ Natureal Laos ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020 ນີ້ວ່າ, ໄດ້ມີການພົບ ງູກະບາຫົວຂຽດນໍ້າເຕົ້າ ທີ່ມີຊື່ພາສາອັງກິດ ວ່າ Mountain pit viper - Ovophis monticola

Recent posts

Random article