ພັດທະນາການຂອງເດັກໃນທ້ອງ ຕະຫຼອດເວລາ 9ເດືອນ

ພັດທະນາການຂອງລູກໃນທ້ອງແມ່ 1-9ເດືອນ ເປັນແບບໃດ ໃນແຕ່ລະມື້ລູກຈະເປັນແນວໃດ, ສະໝອງພັດທະນາຕອນໃດ, ເລີ່ມມີແຂນຂາຕອນໃດ, ພັດທະນາການຂອງເດັກໃນແຕ່ລະອາທິດຈະເປັນແບບໃດແດ່ ເຮົາມາຮຽນຮູ້ນຳກັນເລີຍ:

ໄຕມາດທີ່1:

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງ ເດືອນທີ່1 (ອາທິດ ທີ່1-4) ປະຕິສົນທິ

ໃນຊ່ວງທຳອິດຂອງຊີວິດ ແມ່ໆຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ຕົວເອງວ່າກຳລັງຕັ້ງຄັນຢູ່ ເຊິ່ງການພັດທະນາໃນຄັນເດືອນທຳອິດຄືການປະສົມລະຫວ່າງ ໄຂ່ ກັບ ສະເປີມ ແລະ ສ້າງເປັນຕົວອ່ອນ ເຊິ່ງໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມແລ້ວຈະຄ່ອຍໆເຄື່ອນໄປຕາມທໍ່ນຳໄຂ່ ແລະ ຝັງຕົວຢູ່ມົດລູກ ໃນຂະນະທີ່ໄຂ່ເຄື່ອນຕົວມານັ້ນ ເຊລຈະເລີ່ມແບ່ງຕົວເພິ່ມຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກ 1 ອາທິດ ໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມແລ້ວຈະຝັງຕົວຢູ່ຜະໜັງມົດລູກ ເຊິ່ງຖືວ່າຂະບວນການປະຕິສົນທິສົມບູນແລ້ວ.

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງ ເດືອນທີ່2 (ອາທິດ ທີ່5-8) ພັດທະນາການເບື້ອງຕົ້ນ.

ເມື່ອຕົວອ່ອນຝັງຕົວຢູ່ທີ່ຜະໜັງມົດລູກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນຊ່ວງເດືອນທີ່2 ນີ້ ຈະເລີ່ມເຫັນພັດທະນາການຕ່າງໆ ຊັດເຈນຂຶ້ນ ເຮົາຈະເລີ່ມເຫັນຫົວຂອງເດັກ ແລະ ອະໄວຍະວະໃບໜ້າ, ດວງຕາ, ແຂນ, ຂາ.

ຊ່ວງນີ້ ເດັກຈະມີຮູບຮ່າງກົມໆມີຄວາມຍາວປະມານ 2.5 ຊມ ມີນ້ຳໜັກປະມານ 3 ກຣາມ. ຊ່ວງນີ້ຕົວອ່ອນໃນຄັນຈະໄດ້ຮັບອາຫານຈາກຖົງໄຂ່ແດງ. ໃນອາທິດທີ່6 ຖ້າມີການເອັກໂກ ຈະພົບເຫັນຫົວໃຈເດັກເລີ່ມເຕັ້ນ ແລະ ເຫັນເດັກເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງ ເດືອນທີ່3 (ອາທິດ ທີ່9-12) ສະໝອງພັດທະນາ

ເມື່ອອາຍຸຄັນຄົບ 3ເດືອນ ເດັກຈະເລີ່ມມີອະໄວຍະວະຄົບຖ້ວນສົມບູນ ອະໄວຍະວະເທິງຫນ້າເດັກເກືອບຈະສົມບູນ ແຕ່ຕາຍັງປິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ເລີ່ມເຫັນຄາງ, ໜ້າຜາກ, ດັງ, ເລັບຕີນເລັບມື, ແຂນຂາຂອງເດັກເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ນິ້ວມືນິ້ນຕີນພັດທະນາສົມບູນ ແລະ ງໍໄດ້ . ຊ່ວງລຳຕົວເດັກຈະເລີ່ມມີກະດູກຂ້າງ ໃນຊ່ວງນີ້ເດັກຕ້ອງການແຄລຊ່ຽມຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອເສີມສ້າງກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງ ເດັກຈະດຶງແຄລຊ່ຽມຈາກແມ່ມາໃຊ້ຈຳນວນຫຼາຍ ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ແມ່ທ້ອງກິນອາການທີ່ມີແຄລຊ່ຽມໃຫ້ພຽງພໍ. ເດັກຈະມີຄາງກະໄຕ ເຫງົາແຂ້ວແທ້ໆທັງ32ເລັ່ມທີ່ເຊື່ອງຢູ່ໃນປຸ່ມເຫືອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ເດັກຈະເລີ່ມດູດນິ້ວມືຕົວເອງ ແລະ ອາດກືນນ້ຳຄ່ຳ ຫຼື ລອຍຕົວໃນນ້ຳຄ່ຳ, ຫົວໃຈ, ຕັບ, ປອດ, ມ່າມ, ລຳໄສ້, ກະເພາະອາຫານ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ ເລີ່ມມີການພັດທະນາຂຶ້ນ. ຕອນນີ້ເດັກຈະມີຂະໜາດ 10-12 ຊມ.

ໄຕມາດທີ່2:

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງ ເດືອນທີ່ 4 (ອາທິດທີ່ 13-16) ລູກຜູ້ຍິງ ຫຼື ລູກຜູ້ຊາຍ

ຕອນນີ້ສ່ວນໃບໜ້າຂອງເດັກພັດທະນາຂຶ້ນໃກ້ສົມບູນແລ້ວ ຄິ້ວ ແລະ ຂົນຕາເລີ່ມຂຶ້ນ ມີໃນຕາປາກົດຂຶ້ນໃນດວງຕາ ແລະ ໃບຫູເລີ່ມອອກໄປຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງດ້ານຂ້າງ ຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ໄລຍະນີ້ເດັກຈະເລີ່ມເຕະ ແລະ ຢືດນິ້ວມືນິ້ວຕີນ, ເດັກມີຊັ້ນໄຂມັນໃຕ້ຜິວໜັງຫໍ່ຫຸ້ມຮ່າງກາຍໄວ້ ຜິວຈະອອກສີບົວ ແລະ ໃສຈົນເຫັນເສັ້ນເລືອດ, ປອດເລີ່ມມີການພັດນະນາຂຶ້ນ, ຂົນ ແລະ ຜົມເລີ່ມງອກທົ່ວຮ່າງກາຍ, ລີ້ນເດັກເລີ່ມມີການພັດທະນາຕ່ອມຮັບລົດຊາດ ເດັກເລີ່ມຮັບຮູ້ແສງໄດ້ແລ້ວ, ເດັກຈະໄດ້ຍິນສຽງການເຕັ້ນຫົວໃຈຂອງແມ່ ແລະ ເລີ່ມຈະໄດ້ຍິນສຽງຢູ່ພາຍນອກ ເຊິ່ງຊ່ວງນີ້ ພໍ່ແລະແມ່ ຄວນໂອ້ລົມ ຫຼື ອ່ານໜັງສື ຮ້ອງເພັງໃຫ້ລູກຟັງເລື້ອຍໆ ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນການເສີມສ້າງກະຕຸ້ນພັດທະນາການລູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ໃນຄັນ. ອະໄວຍະວະເພດເລີ່ມພັດທະນາຂຶ້ນເຊັ່ນ ລູກອັນທະຂອງເດັກຜູ້ຊາຍ ແລະ ຊ່ອງຄອດຂອງເດັກຜູ້ຍິງ, ຕອນນີ້ເດັກຈະມີຂະໜາດປະມານ 16-18ຊມ ແລະມີນ້ຳໜັກປະມານ 200ກຣາມ.

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງ ເດືອນທີ່5 (ອາທິດທີ່ 17-20) ຮັບຮູ້ໂລກພາຍນອກ

ໃນຊ່ວງນີ້ເດັກຈະໃຫຍ່ໄວ ເຊິ່ງແມ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າລູກດິ້ນຫຼາຍ ແນະນຳໃຫ້ແມ່ຈົດບັນທຶກການດິນຂອງລູກໃນແຕ່ລະມື້ (ດິ້ນຈັກເທື່ອຕໍ່ມື້) ຫາກວ່າລູກບໍ່ດິ້ນຕ້ອງຮີບພົບໝໍທັນທີ. ຊ່ວງນີ້ເດັກເລີ່ມມີເປືອກຫຸ້ມເສັ້ນປະສາດໄຂສັນຫຼັງ, ຜິວໜັງຂອງເດັກໜາຂຶ້ນ, ຜົມຢູ່ຫົວເລີ່ມພັດທະນາຂຶ້ນ, ເລັບຕີນເລັບມືພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ, ອະໄວຍະວະພາຍໃນເລີ່ມມີການພັດທະນາທີ່ສົມບູນ, ຫົວໃຈມີການເຕັ້ນເປັນຈັງຫວະ ແມ່ສາມາດຟັງສຽງຫົວໃຈລູກເຕັ້ນໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງຟັງສຽງຫົວໃຈຂອງເດັກ. ແຂ້ວນ້ຳນົມຂອງເດັກເລີ່ມພັດທະນາຂຶ້ນໃນເຫືອກຂອງເດັກ ເດັກຈະເພີ່ມພັດທະນາສຳພັດຮັບຮູ້ໃນດ້ານຕ່າງໆ ທັງລົດຊາດ, ກິ່ນ ແລະ ສຽງ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຈະຍັງປິດ ແຕ່ເດັກສາມາດສຳພັດແສງໄດ້ ໄດ້ຍິນສຽງເຮົາລົມ ແລະ ຍັງຮູ້ສຶກເມື່ອລູບທ້ອງເບົາໆ. ຕອນທ້າຍຂອງເດືອນທີ່5 ເດັກຈະເລີ່ມຍ່ຽວປົນໃນນ້ຳຄ່ຳ, ຕອນນີ້ນີ້ເດັກມີຂະໜາດ 20-25ຊມ ແລະ ນ້ຳໜັກປະມານ 400ກຣາມ.

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງ ເດືອນທີ່ 6 (ອາທິດທີ່21-24) ເດັກເລີ່ມປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບ

ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າເດັກບິວຕົວໄປມາ ຕອນນີ້ເດັກຈະຈະເຕີບໂຕຊ້າກວ່າຕອນທຳອິດ ເພື່ອໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ປອດ ລະບົບທາງເດີນອາຫານ ແລະ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍພັດທະນາ. ຮ່າງກາຍຂອງເດັກມີການພັດທະນາເຊລເມັດເລືອດແດງຂຶ້ນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ເລີ່ມຜະລິດເມັດເລືອດຂາວ, ຝາມືຝາຕີນຂອງເດັກເລີ່ມມີລາຍຊັດເຈນຂຶ້ນ, ຜິວໜັງມີການພັດທະນາໃຫ້ໜາຂຶ້ນ ແຂນຂາມີການພັດທະນາກ້າມເນື້ອທີ່ສົມບູນ, ເດັກມີການກືນນ້ຳຄ່ຳ ບາງຄັ້ງມີອາການສະອຶກ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຮູ້ສຶກຄືລູກກະຕຸກຢູ່ໃນທ້ອງ, ລຳຕົວຂອງເດັກພັດທະນາໃຫຍ່ຂຶ້ນຈົນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຫົວ, ອະໄວຍະວະເພດພັດທະນາຈົນສົມບູນ ຖ້າເປັນເພດຍິງຈະມີການສ້າງຮັງໄຂ່ຂຶ້ນມາ ແລະ ເພດຊາຍຈະພັດທະນາລູກອັນທະ ແລະ ມີການສ້າງຮໍໂມນເພດຊາຍກໍຄື ຮໍໂມນ ເທສໂທສເທໂລນ (Testosterone) ເຊລສະໝອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຮັບຮູ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ຈົນເລີ່ມເຮັດວຽກໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກສາມາດຈື່ຈຳ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄດ້. ປະສາດການຮັບຮູ້ເລື່ອງສຽງຂອງເດັກມີການພັດທະນາຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກເລີ່ມຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສຽງຈາກການໂອ້ລົມ, ສຽງເພງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນກະຕຸ້ນພັດທະນາລູກດ້ວຍການເອີ້ນຊື່ລູກ, ເປິດເພງໃຫ້ຟັງ, ຮ້ອງເພັງໃຫ້ຟັງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີການພັດທະນາທີ່ດີ. ເດືອນນີ້ເດັກຈະມີຄວາມຍາວປະມານ 30 ຊມ, ແລະນ້ຳໜັກປະມານ 600 ກຣາມ.

ໄຕມາດທີ່3:

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງເດືອນທີ່ 7 (ອາທິດທີ່25-28) ລູກລືມຕາໄດ້ແລ້ວ.

ເດືອນນີ້ ເດັກຈະເລີ່ມສະສົມໄຂມັນໃຕ້ຜິວໜັງທົ່ວທັງຕົວ ເພື່ອຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງປົກປ້ອງຜິວໜັງຈາກຂອງແຫຼວອື່ນໆ.

ເດັກສາມາດກຳມື ແລະ ມີການພັດທະນາການລາຍນິ້ວມືທີ່ເປັນລັກສະນະສະເພາະຂອງຕົວເອງຂຶ້ນມາ,

ເດັກເລີ່ມລືມຕາ ແລະ ລະບົບໃນຕາເລີ່ມພັດທະນາເກືອບສົມບູນ, ສະໝອງເດັກພັດທະນາຂຶ້ນ ຈົນໃຫຍ່ເຕັມກະໂຫລກຫົວ ແລະ ມີຮອຍຍີກຍັກເທິງເນື້ອສະໝອງ ສ່ວນເຊລປະສາດເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍຢ່າງສົມບູນ ເລີ່ມມີໄຂມັນຫໍ່ຫຸ້ມເສັ້ນປະສາດຄືກັບໄຂສັນຫຼັງ. ເດັກຈະເຄື່ອນໄຫວເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງດັງ ຈັງຫວະການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຈະປ່ຽນຕາມແສງ ແລະ ແສງທີ່ເດັກຮູ້ສຶກ. ຂົນອ່ອນຕາມຮ່າງກາຍເລີ່ມລົ່ນ ຍັງເຫຼືອແຕ່ບໍລິເວນບ່າໄຫຼ ແລະ ຫຼັງ, ເດັກເລີ່ມຍ່ຽວໃນນ້ຳຄ່ຳປະມານມື້ລະ ເຄິ່ງລິດ, ຕອນນີ້ເດັກມີຄວາມຍາວປະມານ 35ຊມ ແລະ ນ້ຳໜັກປະມານ 1000-1200 ກຣາມ. ຖ້າເດັກຫາກເກີດໃນຕອນນີ້ອັດຕາການລອດຊີວິດຂ້ອນຂ້າງສູງ ເນື່ອງຈາກວ່າອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນເລີ່ມເຮັດວຽກປົກກະຕິແລ້ວ.

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງ ເດືອນທີ່8 (ອາທິດທີ່ 29-30) ກຽມຈະເກີດ.

ໃນເດືອນທີ່8 ຮ່າງກາຍຂອງເດັກຈະຄ້າຍເດັກແລກເກີດ ແມ່ອາດຈະມີການເຈັບທ້ອງເຕືອນ ເນື່ອງຈາກວ່າມົດລູກບີບຕົວ. ເດັກເລີ່ມກັບຫົວໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າຫົວລົງ ເພື່ອກຽມພ້ອມຈະເກີດ, ເດັກຈະຮັບຮູ້ຄວາມມືດ ແລະ ສະຫວ່າງ ຈາກການສະທ້ອນຂອງແສງຜ່ານທາງຜະໜັງໜ້າທ້ອງຂອງແມ່, ເດັກຈະເລີ່ມເປີດປິດເປືອກຕາ ແລະ ເລີ່ມກະພີບຕາຖີ່ໆ ຮູມ່ານຕາຈະເລີ່ມຂະຫຍາຍ ແລະ ຫລີ່ໄດ້ຄືກັນ. ຊ່ວງນີ້ເດັກຈະມີຄວາມຍາວປະມານ 40-45ຊມ ແລະ ນ້ຳໜັກປະມານ 2000-2500ກຣາມ.

ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງເດືອນທີ່ 9 (ອາທິດທີ່ 34ເປັນຕົ້ນໄປ) ຍິນດີຕ້ອນຮັບ.

ໃນເດືອນສຸດທ້າຍຂອງການຕັ້ງຄັນ ເດັກຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ພ້ອມເກີດ ແລະ ແມ່ກະພ້ອມຈະເກີດໄດ້ທຸກເມື່ອເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ຈະເກີດປະມານ 1-2 ອາທິດກ່ອນຄົບກຳນົດ (ອາທິດທີ່40). ຕ່ອມໝວດໄຕຈະເລັ່ງສ້າງຮໍໂມນເພີ່ມຄວາມສົມບູນຂອງປອດ ເພື່ອກຽມການຫາຍໃຈຄັ້ງທໍາອິດໃນຊີວິດທີ່ຕ້ອງອອກຈາກທ້ອງຂອງແມ່, ຜິວໜັງຂອງເດັກຍັງມີໄຂສີຂາວເພື່ອຊ່ວຍຫຼໍ່ລື່ນໃຫ້ເດັກເກີດງ່າຍ, ໃນລຳໄສ້ຂອງເດັກເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ເທາ ເກີດຈາກສານທີ່ຫຼັ່ງໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ປະປົນກັບຂົນອ່ອນ ແລະ ເຊລຕ່າງໆທີ່ຫຼຸດອອກມາຕາມທາງເດີນອາຫານຂອງເດັກ.

ເດັກມີຄວາມຍາວປະມານ 50ຊມ ແລະ ນ້ຳໜັກປະມານ 2800-3000ກຣາມ.

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here