26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ເປີດແລ້ວ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເຂດອະນຸລັກ ປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ ແຫ່ງຊາດ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ເມືອງ ຊົນນະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2021 – ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຂອງໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງ ຂອງ ລະບົບນິເວດປ່າໂຄກພາກກາງຂອງລາວ ມີຂຶ້ນໃນວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມທົບທວນ ປະຈຳປີ ຂອງໂຄງການ ໂດຍການໃຫ້ກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ທັງເປັນ ປະທານຊີ້ນຳໂຄງການ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ການນຳທ່ານອື່ນໆ ທັງສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍມີ ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທັງເປັນ ປະທານຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແຄດເທີຣິນ ເຟືອງ (Catherine Phuong) ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ກໍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນປີ 2020 ຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ ເນື່ອງຈາກ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍສາມາດຳເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍການຊີ້ນຳ ນຳພາ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບັນດາຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ເຊິ່ງຜົນສຳເລັດ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປີ 2020 ກໍ ແມ່ນການປະກາດສ້າງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃໝ່ທີ່ມີຊື່ ເຂດອະນຸລັກ ປ່າໂຄກ ໂອງ-ມັ່ງ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ 130,745 ເຮັກຕາ.

ເຂດອະນຸລັກ ໂອງ-ມັ່ງ ແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ເຊິ່ງຖືກຈັດປະເພດເປັນເຂດປ່າສະຫງວນ ຂອງອົງການ ອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ (IUCN) ປະເພດ 4 ເຊິ່ງລວມເອົາການປົກປັກຮັກສາສັດຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໂດຍຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ຊື່່ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ໂອງ-ມັ່ງ ທີ່ເປັນສັດຫາຍາດ ແລະໃກ້ຈະສູນພັນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກ ດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຈຳນວນປະຊາກອນ ໂອງ-ມັ່ງ ເພີ່ມຂື້ນຈາກປະມານ ຈາກ 75 ຕົວໃນປີ 2016 ມາເປັນປະມານ 170 ຕົວໃນທ້າຍປີ 2020 ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຮ່ວມມື ແລະ ການປູກຈິດສຳນຶກຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີ.

ທ່ານ ນາງແຄດເທີຣິນ ເຟືອງ (Catherine Phuong), ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳສປປລາວ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ປີສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປົກປັກຮັກສາ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ເກີດມາຈາກສັດສູ່ຄົນ (zoonotic) ຕື່ມອີກ.”

ຄຽງຄູ່ກັບ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳປີນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ ມີການມອບ-ຣັບຮູບປັ້ນຂອງ ໂອງ-ມັ່ງ ຢູ່ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແລະ ອີກວາລະໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ ກອງປະຊຸມກໍແມ່ນ ການເປີດຕົວກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກພາຍໃນ ເຂດອະນຸລັກ ປ່າໂຄກ ໂອງ-ມັ່ງ ແຫ່ງຊາດ. ຮູບປັ້ນດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄືປະຊາຊົນ ທົ່ວປະເທດ ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງສັດທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນນີ້ ເພື່ອພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາ ໄວ້ໃຫ້ເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານ.

ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ທ່ຽວຊົມ ໂອງ-ມັ່ງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນນັ້ນລາຍການ ການທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີ ການຕັ້ງແຄ້ມ, ການຍ່າງທ່ຽວຊົມປ່າ, ການຂີ່ລົດຖີບ, ການຂີ່ລົດທ່ຽວຊົມ ໂອງ-ມັ່ງ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເອງ. ກິດຈະກຳ ດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ ຍັງຊ່ວຍ ອະນຸລັກມໍລະດົກທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊຸມຊົນ ຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ໂອງ-ມັ່ງ, ສັດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຊະນິດອື່ນໆ ພ້ອມກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ສຳຄັນຂອງ ປ່າໂຄກ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, “ດ້ວຍການເປີດຕົວກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະສາມາດນຳເອົາໂອກາດການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນທາງເລືອກສຳລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນທີ່ຍືນຍົງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃໝ່ນີ້.”

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້