Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ

ຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ

0
ຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 30428/ຍທຂ ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັງວຽງ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here