21 C
Laos
Thursday, October 28, 2021

ຫລວງພຣະບາງ ແຈ້ງການ ບໍ່ໃຫ້ຈັດງານເຄົ້າດາວ ທີ່ມີຄົນເຕົ້າໂຮມຈໍານວນຫຼາຍ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງເລື່ອງການຈັດງານສົ່ງທ້າຍປີ 2020 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2021 ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຈັດເຄົ້າດາວ, ຈັດລວມໝູ່ ແລະ ບຸນກິນຈຽງຂອງເຜົ່າມົ້ງ, ບຸນປົດປີຂອງເຜົ່າກຶມມຸ ແມ່ນໃຫ້ຈັດພາຍໃນຄອບຄົວ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຈັດແບບມີຄອນເສີດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

.

.

.

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້