ປະຈຸບັນ, ຂະບວນການຜະລິດ, ການເກັບຊື້ ແລະ ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນຢູແຂວງສາລະວັນ ຍັງເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ, ປະຊາຊົນໃນຫຼາຍເຂດ, ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນທົ່ວແຂວງຫັນມາປູກມັນຕົ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມເປັນຕົ້ນ ເມືອງເລົ່າງາມ, ສາລະວັນ, ວາປີ, ຄົງເຊໂດນ ແລະ ເຂດເມືອງພູດອຍຄື: ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ ກໍໄດ້ຫັນມາປູກມັນແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ ເພາະມັນຕົ້ນເປັນພືດອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ແລະ ກໍເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງທີ່ຈັດລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວ.

.

ທ່ານ ຄໍາຜ່ານ ສີລາວີ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເກັບຊື້ ແລະ ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນວ່າ: ຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍດ້ານ ໃນການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການສົ່ງເສີມຂະບວນການປູກ-ການລ້ຽງ, ທັງໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າມາດໍາເນີນກິດຈະການເກັບຊື້ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ກະສິກໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນມັນຕົ້ນຢູ່ແຂວງສາລະວັນໃນແຕ່ລະປີເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໄດ້ມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊິ້ນເປືອງຕ່າງໆຂອງພາກທຸລະກິດຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ຂັ້ນຕອນໃນການປະກອບເອກະ ສານນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກແມ່ນສັ້ນລົງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້້ນ, ເຊິ່ງໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດບັນລຸ 655,330 ໂຕນ ມູນຄ່າ 81,13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 62% ໃນນີ້ ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນປະເທດໄທ ຈໍານວນ 599.370 ໂຕນ ມູນຄ່າ 74,17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກວມເອົາ 91,46% ຂອງການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນທັງໝົດ

.

ນອກຈາກນັ້ນ 8,6% ແມ່ນສົ່ງອອກໄປ ສສ ຫວຽດນາມ, ໃນທົ່ວແຂວງມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດລານເກັບຊື້ມັນຕົ້ນທັງໝົດ 67 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນມີທະບຽນວິສາຫະກິດຖືກຕ້ອງ 55 ແຫ່ງ ແລະ ອີກ 12 ແຫ່ງຍັງບໍ່ທັນມີທະບຽນວິສາຫະກິດ, ບ່ອນເກັບຊື້ມັນຕົ້ນກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ 26 ແຫ່ງ, ວາປີ 15 ແຫ່ງ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ 10 ແຫ່ງ, ເມືອງສາລະວັນ 9 ແຫ່ງ, ເມືອງລະຄອນເພັງ 5 ແຫ່ງ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ 01 ແຫ່ງ, ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີການເຄື່ອນ ໄຫວເກັບຊື້ ແລະ ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນພາຍໃນແຂວງ ກາຍເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເສຍພັນທະອາກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ເຕັມເມັດເຕັມສ່ວນ, ແຕ່ຖ້າທຽບ ໃສ່ບັນດາຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແຂວງເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເກັບຊື້ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນຍັງບໍທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

.

.

ນອກນີ້ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດ-ຄໍາເຫັນ, ສະເໜີບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກັນກໍານົດທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມ, ການເກັບຊື້ ແລະ ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນຢູ່ແຂວງສາລະວັນສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນຊັ້ນສອງຂອງແຂວງ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານເສດຖະກິດ, ທ່ານ ຄໍາຜ່ານ ສີລາວີ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ, ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະທານສະພາການຄ້າອຸດສາຫະກໍາ, ສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ, ຕາງໜ້າບໍລິສັດເກັບຊື້ມັນຕົ້ນ ແລະ ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນເຂົ້າຮ່ວມ.

.

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here