ປິດ​ໂຄງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ປະ​ມົງ​ຊຸ​ມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ສາຍ​ນ້ຳ​ເຊບັ້ງ​ຫຽງ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ສາຍເຊບັ້ງຫຽງລະຫວ່າງປີ 2019-2020 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020 ທີ່ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈັນທະບູນ ສິ ລິມະໂນທຳ ຮອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ທ່ານ ຄຳຈັນ ສີດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ຄຳຄູນ ຄູນບູລິນ ທີ່ປຶກສາອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທຳມະຊາດໂລກປະຈຳສປປລາວ ( WWF-Laos ) ຈາກນີ້ກໍ່ມີຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງພະແນກ, ຄະນະການນຳ ເມືອງ ແລະຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຕະຫຼອດເຖິງຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ພາຍຫຼັງຄະນະປະທານກ່າວມີຄຳເຫັນ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມແລ້ວ, ໃນພິທີກໍ່ໄດ້ມີການຜ່ານບົດສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດໂຄງການໂດຍສັງເຂບວ່າ: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ສາຍເຊບັ້ງຫຽງແມ່ນ 1 ໃນໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບ WWF-Laos ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 3 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດຄື: ພີນ, ທ່າປາງທອງ ແລະ ສອງຄອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມລຳນ້ຳເຊບັ້ງຫຽງ, ມີບ້ານເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 10 ບ້ານ ໃນນີ້ເມືອງພີນມີ 6 ບ້ານ (ບ້ານຫ້ວຍສິງ, ຍາງ, ໄຜ່, ປະ ເຊັຍ, ທົ່ງມີໄຊ ແລະບ້ານພະ ລ໋ອງ), ເມືອງສອງຄອນມີ 2 ບ້ານ (ບ້ານນາສະໂນ ແລະ ບ້ານດອນຂຽວ) ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ ມີ 2 ບ້ານ (ບ້ານ ແກ້ງສະກູ ແລະ ບ້ານດອນຂາວ), ມີ1.128 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 1.980 ຄອບຄົວ, ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 6.801 ຄົນ, ຍິງ 3.346 ຄົນ, ຊຶ່ງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂຄງການນັບແຕ່ວັນທີ 14 ມີນາ 2019-30 ກັນຍາ 2020 ໂດຍກິດຈະກຳຫຼັກແມ່ນ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຈືດທຳມະຊາດຢູ່ເຂດສາຍນ້ຳເຊບັ້ງຫຽງ ໂດຍຜ່ານການສ້າງວັງສະຫງວນ, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາວຽກງານປະມົງຂັ້ນບ້ານ, ສົ່ງເສີມການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການພັດທະນາທາງເລືອກໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຈືດຈາກທຳມະຊາດ, ປະເມີນຜົນສຳເລັດ ແລະຂໍ້ຄົງ ຄ້າງຂອງການຄຸ້ມຄອງການ ປະມົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງຫຽງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ມີງົບປະມານທັງໝົດ 189.245 ໂດລາສະຫະລັດ, ຜ່ານການປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ 1 ປີ 7 ເດືອນນີ້, ໂຄງການໄດ້ກຳນົດສະຖານທີ່ ທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບສ້າງວັງສະຫງວນບ້ານ, ສຳຫຼວດກ່ອນເລີ່ມໂຄງການ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ 10 ປຽບທຽບ, ສຳຫຼວດກຳນົດເຂດແດນ ແລະສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນຂັ້ນບ້ານໄດ້ຈຳນວນ 10 ວັງ, ສ້າງຄະນະຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາການປະມົງຂັ້ນບ້ານ 10 ບ້ານ, ສຳຫຼວດ 10 ບ້ານເປົ້າ ໝາຍ ແລະ 10 ປຽບທຽບພາຍຫຼັງສິ້ນການສຸດໂຄງການ, ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳ ການພັດທະນາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ (ກຸ່ມຕ່ຳແຜ່ນ ແລະກຸ່ມລ້ຽງ ແບ້), ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບອື່ນໆ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ໃນ 42 ບ້ານ ແລະອື່ນໆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles