Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນປູກພຶດອິນຊີຢູ່ບ້ານອອມ, ເມືອງອະນຸວົງ

ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນປູກພຶດອິນຊີຢູ່ບ້ານອອມ, ເມືອງອະນຸວົງ

0
ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນປູກພຶດອິນຊີຢູ່ບ້ານອອມ, ເມືອງອະນຸວົງ

ທ່ານ ພອຍຄໍາ ຮຸ່ງບຸນຍວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນປູກພຶດອິນຊີ ຢູ່ເຂດບ້ານອອມ, ເມືອງອະນຸວົງ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2020 ນີ້ ໂດຍມີ ທ່ານ ດົວຊົ່ງ ເລ່ຍໂກ້, ຮອງເຈົ້າເມືອງອະນຸວົງ, ນາຍບ້ານ-ບ້ານອອມ ແລະ ບັນດາຄອບຄົວກຸ່ມປູກພຶດອິນຊີ

.

.

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຕູ້ຊົ່ງ ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວກະສິກອນປູກພຶດອິນຊີ, ບ້ານອອມ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກພຶດອິນຊີແມ່ນອາຊີບທີ່ສະມາຊິກທັງໝົດຂອງກຸ່ມມີຄວາມສົນໃຈຢາກທົດລອງ ແລະ ຢຶດຖືເປັນອາຊີບໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 5 ຄອບຄົວ, ໂດຍໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການຈັດຊື້ທໍ່ນໍ້າ HDPC TOYO ຂະໜາດ ຟີ 40 ຊມ ແລະ ຟີ 50 ຊມ, ລວມທັງໝົດ 1,500 ແມັດ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຕໍ່ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 11,870,952 ກີບ (ສີບເອັດລ້ານ ແປດແສນເຈັດສີບພັນ ເກົ້າຮ້ອຍຫ້າສີບສອງກີບ) ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການປູກພຶດຜັກ ແລະ ສ້າງບ່ອນຮຽນຮູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ

.

ສໍາລັບພຶດທີ່ນໍາມາປູກປະກອບມີ: ຕົ້ນໝາກເຜັດ, ຜັກກາດ ແລະ ໝາກແຕງ ໃນນັ້ນພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານເຕັກນິກ, ດ້ານວິຊາການ, ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຄະນະ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມຄອບຄົວ ທ່ານ ເຢັ້ງຊົ່ງ ຢູ່ບ້ານກໍໄຮ ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວທີ່ທົດລອງປູກຜຶດປອດສານຜິດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານກໍຄື ດໍາລັດ 414/ບລ ແລະ ຄອບຄົວ ທ່ານ ເນັ້ງຈັ້ງ ຄອບຄົວທົດລອງລ້ຽງງົວທອມຢູ່ບ້ານອອມ, ເມືອງອະນຸວົງ ອິກດ້ວຍ.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here