26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ເມືອງນອງປະເຊີນນໍ້າຖ້ວມອີກຮອບ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ສະພາບເສັ້ນທາງເມືອງນອງ ອອກສູ່ບ້ານດົງ ເມືອງເຊໂປນຖ້ວມ ຮອບສາມ. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 16-17 ຕຸລາ 2020, ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຝົນຕົກໜັກ,ຕົກແຮງ ຝົນລິນ,ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ ຫຼາຍບ່ອນຖືກຕັກຂາດອີກເປັນຄັ້ງທີ 3 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງນອງອອກສູ່ບ້ານດົງ ເມືອງເຊໂປນ ຖືກຕັກຂາດອີກລົດທຸກປະເພດບໍ່ສາມາດທຽວໄດ້ ການໄປມາຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອງລຳລຽງດ້ວຍເຮືອຄືທີ່ຜ່ານມາ ສະນັ້ນຂໍຝາກເຕືອນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທັງສອງເມືອງໃນການສັນຈອນໄປມາຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວກັນຕື່ມອີກ.

ຝົນຕົກໜັກເຮັດໃຫ້ສາຂາແມ່ນ້ຳ ນ້ອຍໃຫຍ່,ສາຍຫ້ວຍໄຫຼໂຮມຕົວກັນແຕ່ບ່ອນສູງຫາບ່ອນຕ່ຳເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງບາງບ່ອນຈຸດທີ່ຕ່ຳ,ເປັນຫຼຸບຖືກນ້ຳຖ້ວມຂັງ ແລະ ບາງຈຸດກໍ່ແມ່ນເກີດຈາກການຍື່ງຕົວຂອງນ້ຳເຊ.

ຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງນອງ

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້