ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານຢູ່ເມືອງເລົາງາມ ສາມັກຄີກັນສ້ອມແປງທາງຍາວເກືອບ 2 ກິໂລແມັດ

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ປະຊາຊົນ 400 ກວ່າຄົນພາຍໃນ 2 ບ້ານຂອງເມືອງເລົາງາມ, ແຂວງສາລະວັນ ຄື: ບ້ານດະເຊ້ຍໂພນຫີນ ແລະ ບ້ານດະເຊ້ຍນ້ອຍ ສາມັກ ຄີກັນສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່ຂອບເຂດ 2 ບ້ານດັ່ງກ່າວ. ໜ້າທວຽກທີ່ປະຕິບັດແມ່ນການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພ, ຂຸດຮ່ອງລະ ບາຍນໍ້າ ພ້ອມນໍາເອົາຫີນ, ດີນມາຖົມທາງບາງບ່ອນທີ່ເປັນຂຸມ ແລະ ຖາງຫຍ້າອະນາໄມຂອບເຂດ 2 ແຄມທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ 2 ບ້ານ ແລະ ບ້ານອອ້ມຂ້າງມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

ການສ້ອມແປງທາງຄັ້ງນີ້ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 1,2 ລ້ານກີບ ໂດຍໄດ້ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນພາຍໃນບ້ານ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles