Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຈ້ງການດ່ວນ ເລື່ອງເຝົ້າລະວັງການລະບາຍນໍ້າ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍ

ແຈ້ງການດ່ວນ ເລື່ອງເຝົ້າລະວັງການລະບາຍນໍ້າ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍ

0
ແຈ້ງການດ່ວນ ເລື່ອງເຝົ້າລະວັງການລະບາຍນໍ້າ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍ

ແຈ້ງການດ່ວນ ເລື່ອງເຝົ້າລະວັງການລະບາຍນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

.

ກົດນີ້ເລີຍເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here