ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020, ຄະນະສະເພາະກິດ ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການແກ້ໄຂມາຮອດປັດຈຸບັນ ພ້ອມຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກເພື່ອກໍານົດທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີນັບທັງໃນປີ 2021 ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງໄວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ. ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຈະໄດ້ສັງລວມເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ປັດຈຸບັນ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດ ກໍຄື ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ທັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ ໂດຍປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ່ 23 ກໍລະນີ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2020, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ມາດຕະການແລະ 9 ນະໂຍບາຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ອອກນະໂນບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດ ຖະກິດຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂຫລາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ການຜ່ອນຜັນເລື່ອນໄລຍະການຊໍາລະພາສີ-ອາກອນ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍສິນເຊື່ອ, ຄຸ້ມຄອງການສະໜອງສິນຄ້າ, ຮັກສາລະດັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ອຸດໜູນເງິນຫວ່າງງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຫລຸດຄ່າບໍລິການສາທາລະນຸປະໂພກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະບາງຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ລັດຖະ ບານ ຈະໄດ້ປະເມີນຄືນບັນດາມາດຕະການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າອອກບາງມາດຕະການເພີ່ມເຕີມເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ.

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here