ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ບ້ານຊຽງດາວ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ທີມງານກວດກູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກມູນລະນິທິ UMCOR – United Methodist Committee On Relief ໄດ້ພົບລະເບີດໃຫຍ່ MK7 ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກຖະໜົນຫຼັກທີ່ຈະໄປຫວຽດນາມພຽງແຕ່ 100 ແມັດ ເທົ່ານັ້ນ.

ໂດຍທາງໃນຂອງກະບັ້ງລະເບີດໄດ້ບັນຈຸລະເບີດຄວາມແຮງສູງຊະນິດ MK 118 ທີ່ໃຊ້ເພື່ອທໍາລາຍລົດຖັງ ຫຼື ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: “ໜ່ວຍຕາຫີນ”.

ໂຮດເວັບໄຊທີ່ຖືກ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລູກລະເບີດທີ່ຢູ່ທາງດ້ານໃນກະບັ້ງຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ແຕ່ພະນັກງານອາວຸໂສທີ່ຊໍານິຊໍານານທາງດ້ານເຕັກນິກກໍ່ໄດ້ທໍາການກວດສອບລະເບີດແຕ່ລະໜ່ວຍດ້ວຍຄວາມພິຖີພິຖັນ ແລະ ລະມັດລະວັງເປັນຢ່າງສູງ ກ່ອນທີ່ຈະນໍາອອກມາຈາກກະບັ້ງທີ່ບັນຈຸ. ໃນການກວດກູ້ຄັ້ງນີ້ພວກເຮົາໄດ້ທໍາລາຍລູກລະເບີດໄປຈໍານວນທັງໝົດ 197 ໜ່ວຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here