22.1 C
Laos
Thursday, October 28, 2021

ຊົມເຊີຍ ເມືອງພູຄູນຊ່ວຍ 104 ຄອບຄົວ ໃຫ້ມີທີ່ດິນຢູ່ອາໃສ ທີ່ປອດໄພ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ຫຼວງພະບາງ: ວັນທີ10/9/2020 ຮອງເຈົ້າເມືອງພູຄູນ ໄດ້ ພາລົງກວດກາການຕັດຫົວພູ ປັບເດີ່ນ ແລ້ວມອບດິນໃຫ້ປະຊາຊົນແກ້ໄຂ ບັນຫາ ບ່ອນຢູ່ອາໃສທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຂາດເງື່ອນໄຂພັດທະນາ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດເບື້ອງຕົ້ນແລະສະຫນອງໃຫ້ 104 ຄອບຄົວ, ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ບຸກເບີກທີ່ດິນສໍາລັບການປຸກສ້າງສໍານັກງານອົງການ ລວມ 8 ຈຸດ.

1. ຄົນຊົນນະບົດຫຼາຍບ່ອນ ຍັງລໍາບາກຍ້ອນບໍ່ມີທີ່ດິນ: ເມື່ອຂື້ນຕາມທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ແຕ່ຫີນເຫີບແລະວັງວຽງໄປ, ຈະສັງເກດເຫັນບ້ານເຮືອນຢັງຢາຍລຽບແປະແຄມທາງ ທາງດ້ານຫຼັງແມ່ນຫ້ວຍເຫວ ບາງບ່ອນກໍ່ສູງຊັນ; ນັ້ນແມ່ນບັນຫາທົ່ວໄປຂອງຫຼາຍເມືອງຫຼາຍບ້ານຊົນນະບົດພູດອຍປະເທດເຮົາ. ຫາກມີໂອກາດອອກເສັ້ນທາງໃຫຍ່ໄປກໍຈະເຫັນ ເຮືອນຊານບ່ອນຢູ່ອາໃສທີ່ງອຍໂນນພູ ຊຶ່ງເປັນຄວາມລໍາບາກຍາກແຄ້ນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມານັບເປັນຮ້ອຍປີມາແລ້ວ. ໂດຍສະເພາະໃນປະຈຸບັນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ, ການບົກແຫ້ງລົງຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນຫານໍ້າ ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ສົມທົບໃສ່ການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ ແລະການເກີດໄພທໍາມະຊາດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນຊົນນະບົດຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ບາງບ່ອນແມ່ນໜັກໜ່ວງກວ່າ ສະໄໝພໍ່ແມ່ຂອງຕົນອີກຊໍ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບາງບໍລິເວນຂອງເມືອງພູຄູນ ເຖິງວ່າຫຼາຍບໍລິເວນໄດ້ພັດທະນາດີຂຶ້ນກໍ່ຕາມ.

2. ເມືອງພູຄູນເລີ່ມພັດທະນາຈາກບ່ອນຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ: ບໍລິເວນເມືອງພູຄູນປະຈຸບັນ ເຄີຍເປັນສະໜາມຕີຂອງຫຼາຍບັ້ນຮົບ, ຄວາມຈະເລີນທີ່ເປັນໜໍ່ແໜງຈໍ່ຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຜຸດພົ້ນຂຶ້ນຈາກເຖົ່າຖ່ານ ແລະເລືອດເນື້ອຂອງຜູ້ເສຍສະຫຼະ. ເມືອງພູຄູນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 10/10/2010 ທົ່ວເມືອງ ມີ 41 ບ້ານ. ເມືອງພູຄູນຂຶ້ນຊື່ລືຊາ ຍ້ອນ ສາລາພູຄູນ ຫຼື ສາມແຍກສາລາພູຄູນ ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ ນັບແຕ່ປະຊາຊົນເຮົາໄດ້ສ້າງທາງເລກທີ 13 ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຝລັ່ງພຸ້ນມາ ຮອດປະຈຸບັນ.

ເປັນໜ້າເສຍດາຍ ທີ່ ບໍລິເວນຕັ້ງສາລາພູຄູນຫຼັງທໍາອິດນັ້ນ ໄດ້ ຖືກໃສ່ຊື່ງ່າຍງ່າຍວ່າ ບ້ານສາມແຈ ບົດບັງ ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ໂດງດັງອັນເປັນປະຫວັດສາດຂອງ ສາລາພູຄູນ ທີ່ ໄດ້ລະບຸເປັນນາມສະເພາະ (PROPER NOUN- NOM PROPRE) ຢູ່ໃນວັດຈະນະນຸກົມ ຂອງ ຝລັ່ງ, ອັງກິດ, ອາເມລິກາ ແລ້ວ.

ພູຄູນ ທໍາມະຊາດງົດງາມ ອາກາດດີ ພືດຜັກອຸດົມສົມບູນ; ຜົນຂອງການປະເມີນແຕ່ລະໄລຍະ ຢືນຢັນວ່າ ເມືອງພູຄູນຍັງເປັນເມືອງທຸກຍາກ ປະຈຸບັນແມ່ນ ມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 1391 ຄອບຄົວ (32%), 2 ບ້ານຍັງບໍ່ມີນໍ້າສະອາດໃຊ້, 11 ບ້ານຍັງບໍ່ມີທາງເຂົ້າເຖິງໄດ້ຕະຫຼອດປີ, 5 ບ້ານຍັງບໍ່ມີໄຟຟ້າ; ເພື່ອບືນຕົວອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ທາງເມືອງໄດ້ ກຳນົດ ເອົາ 1. ເຮັດກະສິກຳ ສະອາດໂດຍສະເພາະພືດຜັກໝາກໄມ້, 2. ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ 3. ບໍລິການທາງຜ່ານ ແລະ 4 ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ວັດທະນະທໍາປະຫວັດສາດ.

3. ຕັດຫົວພູ ສ້າງເປັນເດີ່ນ ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນພື້ນຖານ: ບັນຫາໃຫຍ່ ແມ່ນຂາດເຂີນເນື້ອທີ່ດິນພຽງ ເພື່ອ ສ້າງສໍານັກງານອົງການ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ອາຄານບ້ານເຮືອນ ແລະ ທໍາການຜະລິດ. ບໍ່ທັນເວົ້າເຖິງບໍລິເວນຊົນນະບົດອັນກວ້າງຂວາງ, ແມ່ນແຕ່ 6 ບ້ານໃນເທດສະບານເມືອງ ປະຊາຊົນກໍ່ປຸກອາຄານຢັງຢາຍລຽບຕາມແຄມທາງ ແລະງອຍຢູ່ໂນນພູ ເຮັດໃຫ້ການໄປມາ ດຳລົງຊີວິດທໍາມາຫາກິນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ນອກຈາກຍັງບໍ່ມີນໍ້າປະປາແລະບໍ່ມີ ສາຂາທະນາຄານແລ້ວ, ເມືອງພູຄູນ ບໍ່ທັນມີ ອາຄານສໍານັກງານປົກຄອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສະເພາະນັ້ນເທື່ອ, ປະຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ ຫ້ອງການໂຄງການໃນເມື່ອກ່ອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນສາມແຍກ ມີເນື້ອທີ່ຄັບແຄບຄ້ອຍຊັນ.

4. ເຖິງວ່າຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ກໍ່ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ: ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືອົງການປົກຄອງຈຶ່ງຖືເອົາການຕັດຫົວພູ ສ້າງເປັນເດີ່ນ ຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ເປັນບັນຫາຮີບດ່ວນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາ. ສະເພາະ 2020 ສາມາດ ປັບດິນ ຕັດ ສອງຫົວພູ ຈັດສັນດິນໃຫ້ປະຊາຊົນ 104 ຄອບຄົວ ໂດຍໃຫ້ ຕອນລະ 300 ຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານເມືອງໃໝ່ໄດ້ 8 ຈຸດ, ບຸກເບີກເສັ້ນທາງທີ່ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ. ທັງໝົດແມ່ນໃຊ້ທຶນຂອງລັດແລະຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນຕໍ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ລັດຖະບານພວມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານງົບປະມານ ແລະ ອົງການສາກົນຍັງບໍ່ທັນມີນະໂຍບາຍຊ່ອຍເຫຼືອໃນດ້ານນີ້ເທື່ອ.

5. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຜັງເມືອງ ແລະອາຊີບຕື່ມອີກ: ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ ແມ່ນການສືບຕໍ່ລະດົມທຶນເພື່ອ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງເມືອງ ລວມທັງຫົນທາງ, ການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການເນື່ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢາກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນຄັບແຄບມີຄວາມສ່ຽງ ສະເພາະ 6 ບ້ານເທສະບານ ມີຈໍານວນ 300 ກວ່າຄອບຄົວ, ໃນທົ່ວເມືອງ ມີປະມານ 2000ຄອບຄົວ ສະເໜີຂຶ້ນມາ.

ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນ ແຜນແມ່ບົດຂອງຜັງເມືອງທີ່ຄົບຊຸດ ທີ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຫຼາຍປັດໃຈ ເຊ່ນ ແຫລ່ງນໍ້າ, ລະບົບນໍ້າ ຊຶ່ງບາງບ່ອນສູງກວ່າແຫລ່ງນໍ້າ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ອາຊີບແລະບ່ອນທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທຽວໄປເຮັດກະສິກຳ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບ່ອນເກົ່າ ທີ່ໄກກວ່າເກົ່າ ຕ້ອງນອນແຮມຄືນ ອັນພາໃຫ້ເກີດ ມີ ສະໜໍາ (ຕູບ-ຖຽງ ສາມສີ່ຫຼັງຈຸ້ມກັນຢູ່ບ່ອນຫ່າງໄກ) ຊຶ່ງລັດຖະບານພວມເນັ້ນໃສ່ແກ້ໄຂ. ມັນຮຽກຮ້ອງເຖິງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະທຸກພາກສ່ວນສັງຄົມ.

ຂອບໃຈຮູບ ທລຍ ເມືອງພູຄູນ

ໂດຍ: Nita Chanthalansy

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້