Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 18 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອປັບປຸງວິທະຍາໄລສ້າງຄູ

ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 18 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອປັບປຸງວິທະຍາໄລສ້າງຄູ

0
ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 18 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອປັບປຸງວິທະຍາໄລສ້າງຄູ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ມູນຄ່າ 1,91 ຕື້ເຢັນ ຫລື ປະມານ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການປັບປຸງວິທະ ຍາໄລສ້າງຄູ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2020 ທີ່ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເຊັນໂດຍ ທ່ານ Yoshiharu Yoniyama ຫົວໜ້າອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍມີພະນັກງານ ຈາກກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຈະເລີ່ມປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນກັນຍາ 2020 ຈົນເຖິງ ເດືອນທັນວາ 2026 ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການຝຶກສອນຂອງຄູອາຈານ ໃນລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ, ໂດຍການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ຈຳນວນ 8 ແຫ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແນໃສ່ຍົກລະດັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ.
ຂ່າວ: ສິງຄຳ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here