ການປູກເຂົ້ານາປີແບບໃໝ່ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດໄດ້ເປັນ 2 ເທົ່າ

ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2020 ທ່ານ ສົມຫວັງ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເບິ່ງການຜະລິດເຂົ້ານາປີຢູ່ເຂດ ບ້ານທົ່ງໃຫຍ່ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນການຜະລິດເຂົ້ານາປີແບບໃໝ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ຫຼວງລາດ ພະນັກງານ ຢູ່ຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ.

ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ຫຼວງລາດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງປູກເຂົ້າ ປອດສານຜິດແບບກະສິກໍາອິນຊີ ໂດຍບໍ່ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ອາໃສຝຸ່ນທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກ ແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 23 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ ນາດໍາ 3 ເຮັກຕາ ເຊີ່ງແນວພັນເຂົ້າທີ່ນໍາມາປູກ ແມ່ນແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງ, ຂັ້ນຕອນໃນການປູກ ແມ່ນພາຍຫຼັງທີ່ເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມລົງມືໄຖປົກຕໍເຟືອງປະໄວ້ ເພື່ອບົ່ມໃຫ້ເປັນຝຸ່ນ, ເມື່ອຮອດໃນໄລຍະເດືອນເມສາ ກໍ່ໄດ້ໄຖອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອກະກຽມປັກດໍານາປີຕໍ່ໄປ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ເພາະວ່າຜົນຜະລິດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຖິງ 2 ເທົ່າ ແຕ່ກ່ອນນາເກືອບ 3 ເຮັກຕາ ໄດ້ເຂົ້າພຽງແຕ່ 80 ເປົາ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກການທົດລອງໄຖປົກເຟືອງ ເປັນເວລາ 3 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 160 ກ່ວາເປົາ.

ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ລວງລາດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ປີທຳອິດໄດ້ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງຕົນເອງ 30 ລ້ານກ່ວາກີບ ເພື່ອທົດລອງເຮັດນາແບບໃໝ່ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດເປັນຢ່າງດີ ສະເລ່ຍ 3 ໂຕ່ນກ່ວາ/ເຮັກຕ່າ ແລະ ເມື່ອມາຫັກຄ່າສິ້ນເປືອງຕ່າງໆອອກແລ້ວ ໄດ້ກໍາໄລຈາກການຂາຍເຂົ້າ ປະມານ 100 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ສໍາລັບປີນີ້ ຈະໄດ້ໃຊ້ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ ປະມານ 48 ລ້ານກ່ວາກີບ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ກຳໄລຈາກການຂາຍເຂົ້າ ປະມານ 300 ລ້ານກ່ວາກີບ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles