ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຊະຊາຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງ ປີ 2011 ແລະ 2012 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາການຊື້ຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ຊຶ່ງສາມາດຍຶດສັດປ່າທີ່ຫວງຫ້າມຈໍານວນ 1, 218 ໂຕ ລວມມີ 39 ຊະນິດ, ຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈໍານວນ 287 ໂຕນ.

Survival Adaptations - Asian golden cat axb2012
ພາບປະກອບ

ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ : ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ ຂຸດຄົ້ນນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຍັງຕິດພັນກັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຊະຊາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງໃດໆໃນຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນ ຂະບວນການສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນໄມ້ ຍັງມີກໍາມະກອນຕັດໄມ້ຫຼາຍຄົນຍັງມີລາຍຮັບເສີມຈາກການລ່າສັດ ແລະ ການຄ້າຂາຍຊິ້ນສ່ວນສັດປ່ານຳອີກ.

ໂຮດເວັບໄຊທີ່ຖືກ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ
Fast Fact Attack: Endangered Species No. 92 – The Asiatic Golden ...
ພາບປະກອບ

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າ, ຍັງມີເຄືອຂ່າຍລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍຈົນກາຍເປັນຄວາມຊຳນານທີ່ຖືເປັນອາຊີບຫຼັກ ແລະ ຮູ້ວິທີໃນການເຂົ້າເຖິງຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ຊຶ່ງເປັນສາຍເຫດຫຼັກໆກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນພັນຂອງສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ຮູບພາບປະກອບ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here