26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ນໍ້າຮໍາຂຶ້ນ ຖ້ວມຂົວ ຮົ່ວສວນ ເຮືອນຊານ ປະຊາຊົນ ເຂດບ້ານກຸ່ມ ເມືອງບໍ່ແຕນ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ໄຊຍະບູລີ: ເນື່ອງຈາກສະພາບຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ວັນທີ່ 2 ສິງຫາ 2020, ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຮໍາ ຂຶ້ນກະທັນຫັນ ໄຫຼຖ້ວມຂົວ , ຮົ້ວສວນ ແລະ ເຮືອນຊານປະຊາຊົນ ເຂດບ້ານກຸ່ມ ເມືອງບໍ່ແຕນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ເຊິ່ງໃນບ່າຍວັນທີ່ 2 ສິງຫາ 2020 ທາງໜ່ວຍງານຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍອ້າຍນ້ອງທະຫານ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຂົນເຄື່ອງຂອງຊ່ວຍປະຊາຊົນ ໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພ.

ໃນເຊົ້າວັນທີ່ 3 ສິງຫາ 2020 ນໍ້າຍັງຄົງຂຶ້ນສູງ.

.

.

.

ກ່ອນຈະຖ້ວມ 2/8/2020

.

ຕອນຖ້ວມໜັກ 3/8/2020

ອ້າຍນ້ອງທະຫານລົງຊ່ວຍປະຊາຊົນ 2 ສິງຫາ 2020

.

.

.

.

.

.

.

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້