ໂຮງຮຽນແບບຢ່າງ! ສອນລູກສິດຮູ້ຮັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮູ້ຫາເງິນ

ໂຮງຮຽນແກ້ວປັນຍາ ແຂວງຫົວພັນ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ກັບການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງຮຽນຂຶ້ນ ຕັ້ງເປົ້າ ໃຫ້ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຊ່ວຍຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຊຸມຊົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະສ້າງມູນຄ່າໄດ້.

ປະຈຸບັນ ນັກຮຽນທຸກໆຄົນ ແມ່ນເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ໃນການວາງແຜນການແຍກ ເສດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢ່າງເປັນລະບົບເຊັ່ນ:

  1. ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດຂາຍໄດ້
  2. ເສດຖົງຢາງ ຕຸກນໍ້າ ນຳໄປເຮັດ ອີໂຄບລິກ
  3. ເສດອາຫານນຳໄປເຮັດປຸຍຊີວະພາບ ແລະ ອື່ນໆ

ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອນອກຈາກມີລາຍຮັບ ເປັນແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ນັກຮຽນແລ້ວ, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂຮງຮຽນຈະເນັ້ນ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນ.

ໂຮງຮຽນທີ່ທ່ານຮຽນຢູ່ເດ ມີວິທີຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແນວໃດ ?

ພາບໂດຍ: ອາຈານ ຄໍາແກ້ວ

.

.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles