ກົດຮູບເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດເລີຍພີ່ນ້ອງ


ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼາດໃຫ່ຍສໍາລັບສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວ 80% ແມ່ນສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ຊຶ່ງສປປ ລາວ ເຮົາໄດ້ສໍາເລັດການເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດຂໍ້ກໍານົດເງືີ່ອນໄຂດ້ານສຸຂະນາໄມພືດ ສໍາລັບການສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄປສປ ຈີນ ຈໍານວນ 6 ພືດ (ເຂົົ້າ, ສາລີ , ມັນຕົົ້ນ, ກ້ວຍ, ໝາກໂມ ແລະ ມັນດ້າງ) ແລະ ຍັງມີບັນດາພືດທີ່ນອນຢູ່ໃນກອບໂຄງການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິີ່ນ ຈໍານວນ 24 ພືດ.

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະເໜີງົບປະມານ 100 ...

ພາບປະກອບ
ລັດຖະບານລາວ ວາງແຜນຊຸກຍູ້ ການຜະລິດ ...
ພາບປະກອບ

ປະຈຸບັນນີ້, ຝ່າຍ ສປ ຈີນ ໄດ້ອອກບາໂຄດ ຈໍານວນ 16 ພືດ ຂອງ ລາວ ທີ່ສາມາດສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນໄດ້ ປະກອບມີ : ໝາກເດືອຍ, ຖົ່ວເບ , ຖົ່ວຍາວ, ຖົ່ວເຫຼືອງສົດ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດໍາ, ໝາກເຜັດສົດ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ໝາກ ໂຕ່ນ, ຫົວພຸກແຫ້ງ, ໝາກຖົ່ວດິນ, ໝາກແໜ່ງ, ໝາກສະໝອງ, ເກດສະໜາ, ມັນປ່າ, ພືດເປັນຢາ. ນອກນັ້ນລາວຍັງໄດ້ຮັບໂກຕາສົ່ງອອກ ເຂົົ້າ ຈໍານວນ 50.000 ໂຕນຕໍ່ປີ ແລະ ງົວ 500.000 ໂຕຕໍ່ປີໄປ ສປ ຈີນອີກດ້ວຍ.

ໂຄສະນານໍາພວກເຮົາ ຄົນເຫັນຫຼາຍກວ່າ...

ຝາກເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ໂຮສນີ້ດີທີ່ສຸດ

ກົດຮູບເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດເລີຍພີ່ນ້ອງ

foodpanda ສັ່ງອາຫານໄດ້ຕາມໃຈທ່ານ

ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ...
ພາບປະກອບ
ຊາວສວນປູກກ້ວຍຈີນ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຄ່າແຮງ
ພາບປະກອບ

ສໍາລັບປະເທດໄທກໍໄດ້ສໍາເລັດການເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫຼາດ ສໍາເລັດແລ້ວ 12 ພືດ; ສສ ຫວຽດນາມ ສໍາເລັດແລ້ວ 13 ປະເພດພືດ. ສະເພາະຕະຫຼາດອີຢູແມ່ນເຂົາເຈົົ້າເປີດຮັບເອົາທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແຕ່ຍ້ອນເງືີ່ອນໄຂການເຂົົ້າເຖິງຕະຫຼາດອີຢູ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ມີພຽງແຕ່ 2 ບໍລິສັດ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະຖານສຸຂະນາໄມພືດຜັກສົດ ຈາກສປປ ລາວ ໄປຍັງອີຢູ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here