26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ສະຫວັນໃຫ້ພອນ ຟ້າຮົ່ມບຸນ ສົ່ງ ຍາທ່ານມະຫາງອນ ດໍາຣົງບຸນ ສູ່ນິບພານ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ນ້ອມສົ່ງ ຍາທ່ານຍອດແກ້ວ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ ມະຫາເຖຣະເຈົ້າ ສູ່ແດນບໍຣົມສຸຂ ຄື ນິພພານ (ນ້ອມຖວາຍຄວາມເຄົາລົບດ້ວຍຂະມ່ອມຈອມຂັວນ)

ເຄື່ອນສູ່ຊາປານະສະຖານຊົ່ວຄາວສະຫນາມຫລວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

ຄລິບ

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້