26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ທໍາມະຊາດກາງເມືອງຫຼວງ – ສວນສາທາລະນະ ໜອງສະພັງເລນ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ມື້ນີ້ເກັບພາບງາມໆ ຈາກ ສວນສາທາລະນະ ໜອງສະພັງເລນ ທີ່ສີ່ແຍກໜອງບອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຊົມ.

ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ສວຍງາມ ແລະ ທໍາມະຊາດງາມຕາ ຢູ່ໃຈກາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈິ່ງຢາກແນະນໍາໃຫ້ທ່ານໄດ້ມາສໍາຜັດ.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

ກິດຈະກໍາ ແລະການພັກຜ່ອນ ສໍາລັບທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຄ້າຍແລງ ແມ່ນເໝາະສົມ. ເຊັ່ນວ່າ: ການຍ່າງ, ການໃຊ້ເຄື່ອງອອກກໍາລັງກາຍ ບໍ່ເສຍຄ່າ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍ, ຊົມດອກໄມ້ ແລະ ຟັງສຽງນົກຮ້ອງທີ່ອອນຊອນ.

ມີໂອກາດກໍ່ຮຽນເຊີນມາທ່ຽວຊົມ.

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ຂອງໜອງສະພັງເລນ

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບໂດຍ: TF Travel

.

ພາບແລະເລື່ອງລາວໂດຍ: TF Travel

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້