Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ມາດຕະການດ້ານແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ໃນໄລຍະ ແລະ ຫລັງການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ມາດຕະການດ້ານແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ໃນໄລຍະ ແລະ ຫລັງການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19

0
ມາດຕະການດ້ານແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ໃນໄລຍະ ແລະ ຫລັງການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີສັງຄົມ ແຈ້ງການເຖີງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຮັບຊາບ

ເລື່ອງ: ມາດຕະການດ້ານແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ໃນໄລຍະ ແລະ ຫລັງການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here