Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແພດທີ່ຈໍາປາສັກ ຊ່ວຍເກີດລູກແຝດ ຮ່າງກາຍຕິດກັນ ແບບບໍ່ປົກກະຕິ

ແພດທີ່ຈໍາປາສັກ ຊ່ວຍເກີດລູກແຝດ ຮ່າງກາຍຕິດກັນ ແບບບໍ່ປົກກະຕິ

0
ແພດທີ່ຈໍາປາສັກ ຊ່ວຍເກີດລູກແຝດ ຮ່າງກາຍຕິດກັນ ແບບບໍ່ປົກກະຕິ

ລາຍງານຈາກທ Loth Souksavanh ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າ ເວລາປະມານ 4:50 ວັນທີ່ 27 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງຈໍາປາສັກ, ຂະແໜງອອກລູກພະຍາດຍິງ ໄດ້ຊ່ວຍເກີດລູກ ຝາແຝດ ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເພາະຮ່າງກາຍຕິດກັນ.

ເດັກທີ່ເກີດເປັນເພດຊາຍ, ເປັນຝາແຝດ ຕົວຕິດກິນ. ສ່ວນລຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຕິດກັນ ມີ ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ 1 ອັນ, ມີ 3 ຂາ ແຕ່ບໍ່ມີຮູທະວານ.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here