ໃນວັນທີ່ 21 ພຶດສະພາ 2020 ຫ້ອງການລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປາ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ່ 13/ລວກນປປ.ຈປ ເພື່ອຫຼຸດຄ່ານໍ້າປະປາໃຫ້ປະຊາຊົນ ປະເພດຄົວເຮືອນ ແລະ ນອກຄົວເຮືອນ 5% ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ຄື ເດືອນ 6-7-8

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ໂຮດເວັບໄຊທີ່ຖືກ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຈໍາປາສັກ ຖືເປັນແຂວງທີ່ 2 ຖັດຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ມີການຫຼຸດຄ່ານໍ້າປະປາ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here