ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້, ອົງການລີອອດ ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ນໍາເອົາເຂົ້າປາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ ຈໍານວນໜື່ງ ລວມເປັນມູນຄ່າ 20 ລ້ານກີບ ໄປມອບໃຫ້ ສູນກັ່ນກອງ ໂຄວິດ-19 ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ມີແຮງງານລາວ ມາແຕ່ ຕ່າງປະເທດ. ເຊິ່ງສູນດັ່ງກ່າວ ມີປະມານ 126 ຄົນ.

ພາບແລະຂໍ້ມູນຈາກ ອົງການລີອອດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ມາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈາກການບໍລິຈາກ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ອົງການລີອອດ, ອົງການ GoPhil ປະເທດອາເມຣິກາ ແລະ Rotary in Leighton ແລະ District 1260 ປະເທດອັງກິດ. ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຊື້ ອຸປະກອນ ວັດແທກອຸນຫະພູມ, ເຄື່ອງໃຊ້, ອາຫານແຫ້ງ ປະເພດ ໝີ, ໄຂ່, ປາກະປ໋ອງ.

ໂຮດເວັບໄຊທີ່ຖືກ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຕ່າງໜ້າມອບການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້ ມີ ທ່ານ ບຸນໜຽວ ສົມສັກ ຜູ່ຊ່ວຍອົງການລີອອດ ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕົວແທນຂອງ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແລະ ມອບໃຫ້ ກັບບັນດາແຮງງານລາວແຕ່ລະຄົນ ໂດຍມີຕົວແທນ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນສັກຂີພະຍານ ໃນການມອບການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້.

ພາບແລະຂໍ້ມູນຈາກ ອົງການລີອອດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ອົງການລີອອດ ແມ່ນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກປະເທດອັງກິດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຕ່ປີ 2006. ປະຈຸບັນ ອົງການລີອອດ ມີສູນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ເປີດໃຫ້ນັກຮຽນດ້ອຍໂອກາດ ຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ ເຂົ້າຮຽນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ນັກຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນຕໍ່ລະດັບ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານວິຊາຊີບ ໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມມືກັບ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນການຈັດອົບຮົມ ວິຊາຕັດຫຍິບ ໃຫ້ແມ່ຍິງໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ພາບແລະຂໍ້ມູນຈາກ ອົງການລີອອດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ອົງການລີອອດ ເຂົ້າຊົມທີ່ www.leot.org.uk ຫຼື www.facebook.com/LEOTUpdate

ພາບແລະຂໍ້ມູນຈາກ ອົງການລີອອດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here