ຍັງຄົງເປັນປະເດັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທາງ ລັດຖະບານ ໄດ້ຊ່ວຍພິຈາລະນາ ຄ່າໄຟຟ້າ ໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບລາຍຮັບ ແລະ ວິກິດການທີ່ທົ່ວປະເທດກໍາລັງປະເຊີນຢູ່.

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ອອກຄ່າໄຟຟ້າໃໝ່ ທີ່ຄິດໄລ່ ລາຄາດຽວ ສໍາລັບຄົວເຮືອນ ໃນລາຄາ 710 ກີບ ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ພ້ອມທັງປະກາດຢ່າງພາກພູມໃຈວ່າ ຈະມີສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ ຜູ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ 150 ກິໂລວັດໂມງ 50% ໂດຍຄິດໄລ່ພຽງ 355 ກີບ ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ເທົ່ານັ້ນ.

ຄໍາວ່າ ຫຼຸດ 50% ນີ້, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຕົນເອງຈະໄດ້ເສຍຄ່າໄຟຟ້າ ຖືກລົງ 50% ຈາກຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເຄີຍຈ່າຍມາ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການຫຼຸດ 50% ນັ້ນ ແມ່ນອີງຕາມລາຄາໃໝ່ 50%, ບໍ່ທັນໄດ້ມີການອະທິບາຍສົມທຽບ ກັບການເສຍຄ່າໄຟຟ້າ ແບບເກົ່າ.

ເມື່ອເອົາປະລິມາໄຟຟ້າ ແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່ ມາໄລ່ລຽງໃສ່ກັນແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຄ່າໄຟຟ້າ ສໍາລັບຜູ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ 150 ກິໂລວັດໂມງລົງມານັ້ນ ຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຟ ຖືກລົງພຽງແຕ່ 3-9% ເທົ່ານັ້ນ,

ດັ່ງຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຂ້າງລຸ່ມ

ແລະ ຢໍ້າອີກເທື່ອ ໜື່ງວ່າ ຜູ່ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 151 ກິໂລວັດໂມງ ຫາ 550 ກິໂລວັດໂມງ ແມ່ນຈະເສຍຄ່າໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງຕາຕະລາງສົມທຽບຂ້າງລຸ່ມ

ໝາຍເຫດ: ຄ່າບໍາລຸງໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຕົວຢ່າງຄິດໄລ່ ແມ່ນໄຟຟ້າ 2 ເຟສ

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທີງຈະເຫັນວ່າ ນະໂຍບາຍ ລາຄາໃໝ່ 710 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແມ່ນສົ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ຜູ່ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍ ຫຼື ຜູ່ທີ່ຖານະດີ ທີ່ໃຊ້ໄຟຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຄົນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 151-550 ແມ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຍ້ອນຄ່າໄຟຟ້າ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ແຕ່ 2-38.6%, ເຊິ່ງ ກຸ່ມຄົນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ປະລິມານນີ້ ຈະແມ່ນ ຄອບຄົວຂອງ ຜູ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ເຊັ່ນພະນັກງານລັດ, ທີ່ມີເງິນເດືອນ ຕໍ່າກວ່າ 1.5 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ. ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟຟ້າ ກວມເອົາປະມານ 12-30% ຂອງເງິນເດືອນ ໂດຍສະເລ່ຍ.

ຕົວຢ່າງບິນຕົວຈິງ

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here