26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ສະໝັກດ່ວນ! ທຶນການສຶກສາ ຈາກມູນິທິ Mitsubishi UFJ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ປີທີ 1 – ປີທີ 4) ແລະນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕ້ອງການຢາກສະໝັກທຶນການສຶກສາ ຈາກມູນິທິ Mitsubishi UFJ

ຂໍ້ມູນທຶນການສຶກສາອື່ນໆຂອງ ມຊ https://nuol.edu.la/index.php/2013-04-05-09-02-56.html
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ www.nuol.edu.la
ດາວໂຫລດແບບຟອມຕາມລີ້ງດ້ານລຸ່ມ:

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້