“ຂໍຄວາມເປັນທຳຈາກສັງຄົມຕໍ່ກັບບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ”

  • ທ່ານເຄີຍມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານບໍ່?
  • ທ່ານເຄີຍພົບເຫັນຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທ່ວງດຶ່ງເວລາ ຫລື ບໍ່ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດຂອງທ່ານບໍ່?

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນກັນມາເບິ່ງ ເພື່ອສົ່ງພະລັງເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳເພື່ອສັງຄົມເຮົາພາຍພາກຫນ້າ

ແຫລງທີ່ມາວີດີໂອ: ເປົ່າບຸ້ນຈີ້ນ ນຶດຖືຄວາມເປັນທຳ

“ຂໍຄວາມເປັນທຳຈາກສັງຄົມຕໍ່ກັບບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ“ [ຕໍ່]

ໃນຖານະນັກຄົ້ນຄວ້າກົດຫມາຍຄົນຫນຶ່ງ ແລະ ເຄີຍເຮັດວຽກກັບການດຳເນີນຄະດີຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງກໍ່ຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າພະນັກງານກຳລັງເຈດຕະນາທ່ວງດຶງເວລາແທ້ໆ!

ອິງຕາມກົດຫມາຍແລ້ວຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານມີພຽງແຕ່ 4 ຂັ້ນຕອນ:

  • ຄົ້ນຄວ້າຄຳຕັດສິນ ແລະ ນິຕິກຳອຶ່ນ;
  • ຮຽກຄູ່ຄວາມເຂົ້າມາຮັບຊາບ;
  • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານຕົວຈິງ;
  • ສີ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຊຶ່ງນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທີ່ພະນັກງານອ້າງຂັ້ນເທິງຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນພຽງຄຳແກ້ຫນ້າຂອງຜູ້ກ່ຽວ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານນັ້ນພະນັກງານມີສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ໃນການກວດກາຊັບ, ຂື້ນບັນຊີຊັບສິນ, ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດຊັບ ຫລື ຍຶດຊັບຂອງຈຳເລີຍ ແລະ ຕ້ອງນຳເງິນມາໃຫ້ໂຈດຕາມກຳນົດເວລາ.

ສຳລັບກຳນົດເວລາ: ພະນັກງານຕ້ອງຮຽກຄູ່ເຂົ້າມາຮັບຊາບພາຍໃນ 10 ວັນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນ 60 ວັນ (ການຈັດຕັ້ງອາດຊັກຊ້າໃນກໍລະນີຝ່າຍຈຳເລີຍບໍ່ມີຊັບສິນໃດໆ)

ສຳລັບເຫດການນີ້ ການຊັກຊ້າ ຫລື ການທ່ວງດຶງຂອງພະນັກງານແບບນີ້ຖືເປັນການເຈດຕະນາທ່ວງດຶງເວລາແທ້ໆ ເພາະທັງໆທີ່ຝ່າຍຈຳເລີຍກໍຍັງມິຊັບຫລາຍຢູ່ແຕ່ພະນັກງານກໍບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ແກ່ໂຈດ.

ອ້າງອິງ: ມ. 25,26,27,28 ກ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງວີດີໂອ: ເປົ່າບຸ້ນຈີ້ນ ຍຶດຖືຄວາມເປັນທຳ

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here