Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຈ້ງການເລື່ອງ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ, ເຂົ້າ-ອອກ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ, ເຂົ້າ-ອອກ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19

0
ແຈ້ງການເລື່ອງ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ, ເຂົ້າ-ອອກ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ, ເຂົ້າ-ອອກ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

.

.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here