26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ສະຫວັນເຂດ ຍົກລະດັບ ອອກຄໍາສັ່ງເພີ່ມ, ຕ້ອງອ່ານ! ໃນນີ້ ຫ້າມຂາຍເຫຼົ້າເບຍ ພົບເຫັນປັບໃໝໜັກ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ຄຳສັ່ງແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ສະບັບວັນທີ 09 ເມສາ 2020 ຂອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້