ບໍລິສັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈໍາຫນ່າຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຕ້ອງໄດ້ມາລົງທະບຽນກັບພະແນກ ອ​ຄ ກຳ​ນົດ​ລາ​ຄາ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0374/ອຄ.ກດພນ, ລົງວັນທີ 8 ເມສາ 2020 ເລື່ອງການກໍານົດລາຄາຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເຖິງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເນື່ອງຈາກໃນສະພາບປະຈຸບັນ ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-10 (COVID-19) ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກຍັງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຜ້າປິດປາກ-ດັງ ໂດຍລວມຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ,

ໃນ ສປປ ລາວ ຄວາມ ຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະກ່ອນການລະບາດ, ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂາດຕະຫຼາດ ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກ ແລະ ປະເທດເຮົາບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້,

No photo description available.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ ປະກາດເອົາຜ້າອ້າປາກ-ຕັ້ງ ເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຄວບຄຸມ ຊຶ່ງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໃນນາມຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນໍາເຖິງບັນດາຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ລາຄາ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງກໍຄື ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດລາຄາຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແຕ່ລະຊະນິດໄປແລ້ວ 3 ຄັ້ງ, ບົນພື້ນຖານການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຂອງແຈ້ງ ການໃນແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະພາບໃນການກໍານົດລາຄາຂາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມຕົ້ນທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ:
1 ໃຫ້ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະສານກັບ ບໍລິສັດນໍາເຂົ້າອຸປະກອນການແພດ, ບໍລິສັດ ການຢາຂອງແຂວງ ຫຼື ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ມີທຶນ ແລະ ສາມາດນໍາເຂົ້າຜ້າອັດປາກ-ດັງມາໄດ້ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການຈໍາຫນ່າຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຊຶ່ງບໍລິສັດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ມາລົງທະບຽນກັບພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງແຈ້ງເຈດຈໍານົງວ່າສາມາດນໍາເຂົ້າຜ້າອັດປາກ-ດັງ ມາຈໍາຫນ່າຍໄດ້ ແລະ ບໍລິສັດຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ມູນຕົ້ນທຶນນມາເຂົ້າ ພ້ອມທັງສົ່ງຕົວຢ່າງຜ້າອັດປາກ-ຕັ້ງ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າມາຈໍາຫນ່າຍເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາຄຸນນະພາບ ບົນພື້ນຖານສົມທົບກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊ່ວຍຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໃຫ້.

2 ສໍາລັບການກໍານົດລາຄາຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແຕ່ລະຊະນິດນັ້ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບກ່ອນ ເລກທີ 0347/ອຄ.ກດພນ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ອະນຸຍາດໃຫ້ບວກກໍາໄລຂາຍບົກ 10% ຂອງຕົ້ນທຶນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ແມ່ນໃຫ້ບວກກໍາໄລ 10% ຂອງລາຄາຂາຍຍົກ,

3 ມອບໃຫ້ ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນໍາຈາກຄະນະນີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອກໍານົດລາຄາ, ວິທິການຈໍາຫນ່າຍ, ຈຸດຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈໍາຫນ່າຍຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີຂະແຫນງການຕ່າງໆໄດ້ແຈ້ງອອກ ຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ເປັນການຊຸມນຸມຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ສໍກັ້ນແມ່ນຜູ້ກເວັ້ນບໍ່ໃຫູ້ກຕົ້ນໃຕຫນັງສືໄປກັກຕຸນ ແລະ ຂາຍຕໍ່ໃນລາຄາທີ່ແພງເກີນກວ່າທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້,

ພາຍຫຼັງຄົ້ນຄ້ວາແລ້ວໃຫ້ນໍາສະເຫນີຕໍ່ເຈົ້າແຂວງ,ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກໍຄືຫົວຫນ້າຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງຂອງຕົນ,

4 ມອບໃຫ້ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອົາໃຈໃສ່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຕິດຕາມກວດກາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ຕິຕາມອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂາຍ, ຖ້າຫາກພົບ ບໍລິສັດທີ່ຈໍາຫນ້າຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ຫາກປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມການແນະນໍາແລ້ວ, ໃຫ້ຮີບຮ້ອນລາຍງານຫົວຫນ້າຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາດັ່ງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles