26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ຄະນະສະເພາະກິດ ສະເໜີ ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປິດໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອານຸບານ ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອ ປ້ອງກັນ COVID-19

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ຄະນະສະເພາະກິດ ສະເໜີ ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປິດໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອານຸບານ ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອ ປ້ອງກັນ COVID-19

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້