Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຂ່າວດີ! ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນລົງທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມເວລາ 6:00 ວັນທີ່ 7 ມີນາ 2020

ຂ່າວດີ! ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນລົງທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມເວລາ 6:00 ວັນທີ່ 7 ມີນາ 2020

0
ຂ່າວດີ! ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນລົງທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມເວລາ 6:00 ວັນທີ່ 7 ມີນາ 2020

ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນລົງທົ່ວປະເທດ. ເລີ່ມເວລາ 6:00 ວັນທີ່ 7 ມີນາ 2020

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here