ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຕາມລາຍຊື່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here