Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ນາງ ຈັນທະລາວະດີ ຈຸລາມະນີມອບອຸປະກອນການແພດ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການລວມມູນຄ່າ 4.127.500 ກີບ

ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ນາງ ຈັນທະລາວະດີ ຈຸລາມະນີມອບອຸປະກອນການແພດ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການລວມມູນຄ່າ 4.127.500 ກີບ

0
ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ນາງ ຈັນທະລາວະດີ ຈຸລາມະນີມອບອຸປະກອນການແພດ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການລວມມູນຄ່າ 4.127.500 ກີບ

ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2020, ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ນາງ ຈັນທະລາວະດີ ຈຸລາມະນີ, ນັກຈິດຕະແພດຂອງລາວ, ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດຂອງ Dr Guislain ປະຈໍາປີ 2016 ໄດ້ນໍາເອົາຢາປິ່ນປົວພະຍາດຈິດ, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການຈໍານວນຫນຶ່ງ ລວມມູນຄ່າ 4.127.500 ກີບ ໃຫ້ແກ່ສຸກສາລານາມອນ, ເມືອງວັງວຽງ, ໂດຍມີ ທ່ານ ດຣ ຢ່າເຮີ້, ແພດປິ່ນປົວຊ່ຽວຊານຂັ້ນ 1, ທັງເປັນຫົວຫນ້າສຸກສາລານາມອນ ເປັນຜູ້ຮັບ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here