Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ອາສາສະຫມັກຈາກທີມດ່ານຖິ່ນ ອາເຄດາມີ່ພາກັນອານາໄມໃນເຂດດອນນໍ້າຂອງບ້ານດ່ານຖິ່ນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ອາສາສະຫມັກຈາກທີມດ່ານຖິ່ນ ອາເຄດາມີ່ພາກັນອານາໄມໃນເຂດດອນນໍ້າຂອງບ້ານດ່ານຖິ່ນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍແຂວງບໍ່ແກ້ວ

0
ອາສາສະຫມັກຈາກທີມດ່ານຖິ່ນ ອາເຄດາມີ່ພາກັນອານາໄມໃນເຂດດອນນໍ້າຂອງບ້ານດ່ານຖິ່ນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງການລົງຫລີ້ນດອນນໍ້າຂອງ ໃນເຂດຂອງບ້ານດ່ານຖິ່ນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງການລົງຫລີ້ນດອນໃນແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີການຖີ້ມຍີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ລວມທັງມີເສດແກ້ວ ໄມ້ສຽບເອັນເຊິ່ງທຳລາຍສິ່ງແວດ

ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາອາສາສະຫມັກຈາກທີມດ່ານຖິ່ນ ອາເຄດາມີ່ ຈຶ່ງພາກັນອານາໄມ ທຸກອາທິດ

ຈົ່ງຊ່ວຍກັນຮັກສາຄວາມສະອາດ ເພື່ອໃຫ້ທໍາມະຊາດກັບມາສວຍງາມດັງເດີມ

ຂອບໃຈພາບຈາກ: Jo Eyboy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here