26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ຕາຍແລ້ວ 362 ຕິດເຊື້ອ 17335 ໄວຣັສໂຄໂຣນາ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ຈາກການລາຍງານຂອງ ເວັບໄຊ gisanddata.maps.arcgis.com ຕົວເລກ ຫຼ້າສຸດ ຂອງຜູ່ເສຍຊີວິດ ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2020 ແມ່ນສູງເຖິງ 362 ຄົນ ເຊິ່ງມີຜູ່ຕິດເຊື້ອທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນທາງການແມ່ນ 17335 ຄົນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ມີຕົວເລກ ຜູ່ທີ່ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ດີ 487 ຄົນ

ປະເທດທີ່ຕິດເຊື້ອ

ວິທີປ້ອງກັນ

ວິທີປ້ອງກັນ
ວິທີປ້ອງກັນ
ວິທີປ້ອງກັນ
ວິທີປ້ອງກັນ
ວິທີປ້ອງກັນ
ວິທີປ້ອງກັນ
ວິທີປ້ອງກັນ
- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້