26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ຊື້ນໍ້າມັນ 20 000 ກີບ ມີເຕີບອກວ່າໄດ້ 2 ລິດປາຍ ແຕ່ຕົວຈິງ ໄດ້ບໍ່ຮອດ 1,5 ລີດ! ໂກງແທ້ໆ (ມີຄລິບ)

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ເປັນອີກປະເດັນ ຂອງການປົກປ້ອງຜູ່ບໍລິໂພກ ເມື່ອມີຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ຊື່ ກູ່ ຊາພູເງິນ ກັບປະສົບການ ຊື້ນໍ້າມັນ ທີ່ປໍ້ານໍ້າມັນແຫ່ງ 1 ທີ່ບໍລິຄໍາໄຊ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020. ເຊິ່ງຜູ່ກ່ຽວ ໄດ້ຊື້ 20 000 ກີບ ນໍ້າມັນແມ່ນລາຄາ 9740 ກີບ, ກໍ່ຈະໄດ້ ປະມານ 2 ລີດປາຍ. ເຊິ່ງຕົວເລກທີ່ສະແດງ ໜ້າປັດ ຂອງປໍ້າ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ວ່າ ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຕົວຈິງ ແມ່ນບໍ່ຮອດ ເພາະ ຜູ່ກ່ຽວ ໄດ້ເອົາຕົກ 1,5 ລິດ ມາໃຊ້ ກໍ່ບໍ່ເຕັມຊໍ້າ. ນັ້ນສະແດງວ່າ ມີການໂກງມີເຕີ.

ຊົມຄລິບ

ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈິງຈັງກວດສອບເພາະ ອາດມີຫຼາຍປໍ້າ ທີ່ອາດມີການໂກງແບບນີ້.

ແລະ ຂໍຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າຂອງປໍ້າ ບໍ່ຄວນໂກງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ບໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເປັນການເຮັດທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ຊື່ສັດສຸດຈະລິດ ແລະ ຍັງຈະເປັນບາບອີກ.

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້