26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ຜູ້ໃຫ້ທືນປະເທດສະວິດເຊີແລນຢ້ຽມຢາມໂຄງການຍ່ອຍສ້ອມແປງນໍ້າລີນບ້ານພັກຫົກກຸ່ມສົບເຈ້ຍເມືອງໂພນໄຊແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ່ 29 ເດືອນມັງກອນ 2020ນີ້,ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນບ້ານພັກຫົກກຸ່ມສົບເຈ້ຍເມືອງໂພນໄຊ,ຜູ້ໃຫ້ທືນປະເທດສະວິດເຊີແລນຢ້ຽມຢາມໂຄງການຍ່ອຍສ້ອມແປງນໍ້າລີນບ້ານພັກຫົກກຸ່ມສົບເຈ້ຍ,ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຟີລິບ ພູຍອດ ຜູ້ຈັດການພາກຟື້ນ,ທ່ານ ປະສອນໄຊ ອີນສີຊຽງໃໜ່ ຮອງອໍານວຍການກອງທືນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກສູນກາງ,ທ່ານ ແກ່ນຈັນ ພິລາວັນ ຮອງເຈົ້າເມືອງ-ເມືອງໂພນໄຊ,ທ່ານ ສີອໍາພອນ ບຸດສະດີ ຫົວໜ້າໂຄງການກອງທືນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຂວງຫຼວງພະບາງ,ພ້ອມດ້ວຍທີມງານໂຄງການ, ສູນກາງ,ແຂວງ,ເມືອງ,ພະນັກງານກຸ່ມ,ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ,ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ,

ຈຸດປະສົງເພື່ອກວດກາ 100 ຂອງໜ້າວຽກທີ່ສ້ອມແປງ,ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ,ຈາກນັ້ນທ່ານ ສົມພັດ ນາຍບ້ານ-ບ້ານພັກຫົກໄດ້ຂື້ນລາຍງານຫໍ້ຍຂອງທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.ບ້ານພັກຫົກຫ່າງຈາກເມືອງປະມານ 16 ກິໂລແມ້ດ,ມີ 116 ຄອບຄົວ,ພົນລະເມືອງ 657 ຄົນ,ຍິງ 321 ຄົນ,ເປັນບ້ານປະສົມ 2 ເຜົ່າຢູ່ຮ່ວມກັນ,ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກແລະຮັບຮອງຈາກເມືອງແລ້ວທາງທີມງານກອງທືນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະຈໍາເມືອງໂພນໄຊ, ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ,ໂດຍສະເພາະໄດ້ມີການຝືກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານຂັ້ນບ້ານຫຼາຍດ້ານຄື.

ວຽກງານການເງີນ,ວຽກງານຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ,ວຽກງານກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ,ວຽກງານຕິດຕາມເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ,ຕາມແບບແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະວຽກງານອື່ນໆ,ການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄດ້ເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ້ອມແປງມາແຕ່ວັນທີ່ 25 ເດືອນມີນາປີ 2019 ແລະສໍາເລັດໃນການກໍ່ສ້າງວັນທີ່ 25 ເດືອນເມສາປີ 2019 ໃຊ້ເວລາກໍ່ສ້າງ 1 ເດືອນ,ໃນນີ້ປະກອບມີຫົວງານຫາບ້ານມີຄວາມຍາວ 10.100 ກິໂລແມ້ດ,ມີ 1 ຫົວງານແລະ 1 ອຸງເກັບ,ຈໍານວນກ໋ອກນໍ້າ 16 ກ໋ອກ,ງົບປະມານການກໍ່ສ້າງທັງໜົດ 298.906.300 ກີບ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸນຊົນມີແຮງງານ 448 ຄົນ,ເປັນມູນຄ່າ 15.140.000 ກີບ.


ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ໃຫ້ທືນ,ໂຄງການ,ສູນກາງ,ແຂວງ,ເມືອງ,ບ້ານ,ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນການປະກອບສ່ວນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງແລະປະສານງານກັບກຸ່ມ,ການລົງຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະໜ້າວຽກ,ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ,ໜົດທຸກຄົນພາຍໃນບ້ານເປັນເຈົ້າການ,ການປົກປັກຮັກສານໍ້າລີນໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ,ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການແບກຫາບຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ,ປົກປັກຮັກສາປ່າຍອດຫ້ວຍ,ເຮັດຮົ້ວອ້ອມກ໋ອກນໍ້າ,ສ້າງຕັ້ງກອງທືນບູລະນະເພື່ອສ້ອມແປງບ່ອນທີ່ແປແພຕື່ມອື່ກ.

ຂ່າວ-ພາບ ແສງຄໍາ ວັນທະນູໄຊ
30/1/2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້