26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ແຈ້ງການ ຍົກຍ້າຍ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຍິ່ງໂຊກໄຊ ຈໍາກັດຜູ່ດຽວ ອອກຈາກ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຄອນພະເພັງ ແລະ ສົມພະມິດ ເມືອງໂຂງ ແລະ ຫ້າມເກັບຄ່າເຂົ້າຊົມເດັດຂາດ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ເຈົ້າແຂວງ ຈໍາປາສັກ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກ ທີ 086/ຈຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ເຂົ້າຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍົກຍ້າຍ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຍິ່ງໂຊກໄຊ ຈໍາກັດຜູ່ດຽວ ອອກຈາກ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຄອນພະເພັງ ແລະ ສົມພະມິດ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ທັງສັ່ງເດັດຂາດ ຫ້າມມີການ ເກັບຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ໃນການເຂົ້າຊົມ ສະຖານທີ່ທ້ອງທ່ຽວທັງສອງ ເລີ່ມວັນທີ 23 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ແຈ້ງການ
ຂໍ້ຕົກລົງ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ຂໍ້ຕົກລົງ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຈໍາປາສັກ
- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້