22.1 C
Laos
Thursday, October 28, 2021

ອົງການກາແດງລາວ ຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງສາງ

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-22 ມັງກອນ 2020 ນີ້ ອົງການກາແດງລາວ, ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ບັນຊີສາງ ຢູ່ໃນ 03 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງພະຈັນ ສອນນະສິນ ຮອງປະທານອົງການກາແດງລາວ, Ms Adina ຕາງໜ້າຈາກ USAID,ພະແນກແຮງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ຮອງຫົວໜ້າ, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກອົງການກາແດງລາວ, ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອົງການກາແດງແຂວງບໍລະຄຳໄຊ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 25 ທ່ານ

ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອເປັນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ບັນຊີສາງ ຂອງ 03 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ບົດຮຽນທີ່ນຳມາສະເໜີປະກອບມີ: ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານພາລາທິການ/ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສາງ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການອະນາໄມສາງ, ຝຶກການນຳໃຊ້ໃບນຳສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ໃບຮັບເຄື່ອງ, ຝຶກການນຳໃຊ້ໃບຕິດຕາມເຄື່ອງ ແລະ ໃບສັງລວມເຄື່ອງ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮຽນທາງດ້ານທິດສະດີ 02 ວັນ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 01ວັນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງຈະໄດ້ມາສັງລວມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຊຸດອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ USAID ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ( IFRC )

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້