ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງການເງິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມກວດກາ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາພາຫະນະຜ່ານດ່ານສາກົນແບບລະບົບທັນສະ ໄໝ, ສະດວກ ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.
ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2020 ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພະຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (ບ53) ແລະ ລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມສໍາລັບພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າ-ອອກຜ່ານດ່ານແບບອີເລັກໂທຣນິກ (Smart VAT2) ທີ່ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ I ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ,ມີທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພາສີ, ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ I, ທຄຕລ, ຄະນະດ່ານ, ຄະນະພະແນກ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຄໍາປະເສີດ ຄອມພີວເຕີ ຈໍາກັດ ຜູ້ພັດທະນາລະບົບ (ບ53) ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະບົບ (ບ53) ແລະ Smart VAT2 ເປັນບາດກ້າວທໍາອິດຂອງຂະແໜງພາສີໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແບບອີເລັກໂທຣນິກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຢູ່ບັນດາດ່ານຊາຍແດນສາກົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ເນື່ອງຈາກວ່າຂະແໜງພາສີເປັນຖານລາຍຮັບທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາລາຍຮັບພາສີກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ ຫຼື ປະມານ 4,35% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ, ອາກອນຊົມໃຊ້ຂາເຂົ້າກວມປະມານ 45%, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອດຂາເຂົ້າກວມປະມານ 31%, ພາສີຂາເຂົ້າກວມປະມານ 16% ແລະ ອື່ນໆກວມປະມານ 8% ຂອງລາຍຮັບພາສີທັງໝົດ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງການເງິນໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຫັນວຽກງານພາສີເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການແຈ້ງພາສີ (ອາຊີກູດາ), ການພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະພາສີອາກອນແບບອີເລັກໂທຣນິກ (Smart TAX), ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດກາດ້ວຍລະບົບສາຍແສງ (ສະແກນເນີ) ແລະ ໃນປັດຈຸບັນກໍ່ກໍາລັງສຸມໃສ່ການພັດທະນານໍາໃຊ້ລະບົບການແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ, ຊຶ່ງໄດ້ທົດລອງນໍາໃຊ້ຢູ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ I (ສາງທ່ານາແລ້ງ).
ສໍາລັບການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມພາຫະນະຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າ-ອອກຜ່ານດ່ານໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກວ່າຈໍານວນພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ກົນໄກການເກັບຄ່າທໍານຽມກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໂດຍສະເພາະຍັງ ນໍາໃຊ້ລະບົບແບບຈີກປີ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂອດບໍລິການມີຄວາມຊັກຊ້າທັງສິ້ນເປືອງພະນັກງານ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 12/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຈັດກັບພາສີ-ອາກອນຢູ່ບັນດາດ່ານພາ ສີສາກົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກະຊວງການເງິນຈຶ່ງໄດ້ຊີ້ນໍາ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກົມພາສີມີການປັບປຸງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງລະບຽບການໃຫ້ກະທັດຮັດ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຫັນເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ກົມພາສີຮ່ວມມືກັບ ທຄຕລ ພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າອອກຜ່ານແບບອີເລັກໂທຣນິກເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ໂດຍສະເພາະເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເດີນທາງສາມາດຊໍາລະຄ່າທໍານຽມດ້ວຍຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: ດ້ວຍເງິນສົດ, ລະບົບ BCEL One ຜ່ານມືຖື ແລະ ບັດສະມາດຄາດ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າໃນຊ່ວຍງໄລຍະທົດລອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ.
ນອກຈາກນີ້, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມໃນໄລຍະຜ່ານມາກົມພາສີໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບ ບ53 ແບບເຈ້ຍເຫັນວ່າລະບົບຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນພາຫະນະນໍາເຂົ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາດ່ານຊາຍແດນ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ລວມສູນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງພາຫະນະທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ, ລົດບັນທຸກສິນຄ້າຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
ສະນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວກະຊວງການເງິນຈຶ່ງໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແບບອີເລັກໂທຣນິກ ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ກົມພາສີ, ສະຖາບັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະຊວງການເງິນສົມທົບກັບບໍລິສັດ ຄໍາປະເສີດ ຄອມພິວເຕີ ຈໍາກັດ ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແບບອີເລັກໂທຣນິກເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ, ຊຶ່ງມີຄຸນລັກສະນະໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ພາຫະນະສາມາດແຈ້ງຂໍ້ມູນພາຫະນະ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດ້ວຍຕົນເອງ, ເປັນລະບົບ Web-based ທີ່ມີຖານຂໍ້ມູນແບບລວມສູນ ແລະ ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດແຈ້ງຂໍ້ມູນໄດ້ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone), ອຸປະກອນຕູ້ ບ53 ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ່ານ. ນອກຈາກນີ້, ກົມພາສີຍັງປັບປຸງລະບຽບການໂດຍຫັນປ່ຽນເອກະສານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະລົດນໍາເຂົ້າໃນເມື່ອກ່ອນນໍາໃຊ້ເປັນໃບແຈ້ງ ບ53, ປັດຈຸບັນຫັນມາໃຊ້ເປັນສະຕິກເກີ ບ53 ຊຶ່ງອອກຈາລະບົບ. ສະຕິກເກີດັ່ງກ່າວມີຂະໜາດ 10 cmx10 cm, ມີ QR Code ທີ່ບັນຈຸຂໍ້ມູນພາຫະນະ,ໄລຍະເວລາການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ຢູ່ສປປ ລາວ, ດ່ານພາສີຊາຍແດນຂາເຂົ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງນໍາໃຊ້ ເພື່ອເປີດໄມ້ກັ້ນເພື່ອແຈ້ງຜ່ານແດນ.ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອດບໍລິການມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວສາມາດຫຼຸດຜ່ອນດ້ານເວລາໃນການບໍລິການ, ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ຖ້າທຽບໃສ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາຄື: ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ທັນວາ 2018 ຫາ 14 ມັງກອນ 2020 ພາຫະນະທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວຈໍານວນ 45.962 ຄັນ, ປື້ມຜ່ານແດນຄົນລາວທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວຈໍານວນ 103.772 ຄົນ.
ໃນນີ້, ຄ່າທໍານຽມພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກທີ່ສາມາດເກັບໄດ້ໃນຈໍານວນ 18,72 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າ-ອອກຜ່ານດ່ານສາມາດຈັດເກັບໄດ້ 6,90 ຕື້ກວ່າກີບຖ້າສົມທຽບຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານໃນປີ 2019 ກັບປີ 2018 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 201%. ນອກຈາກນີ້, ການນໍາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງປະມານ 25%.ໃນທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ໂຄສະນາ-ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຜັນຂະຫຍາຍການຕິດຕັ້ງໄປຍັງ 2 ດ່ານພາສີສາກົນເປົ້າໝາຍຄື: ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ແລະ ດ່ານ ພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 4 ແລະ ບັນດາດ່ານພາສີສາກົນອື່ນໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພາບ-ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການເງິນ

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here