26.1 C
Laos
Tuesday, October 26, 2021

ຫຸ່ນຍົນນົກ ແລະ ເຈຍ ທີ່ຄືຂອງຈິງ ທີ່ສຸດ! (ມີຄລິບ)

ຂ່າວເດັ່ນອາທິດນີ້

ເລື່ອງລາວ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການປະດິດຄິດຄົ້ນ ຂອງມະນຸດ ແມ່ນມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ກ້າວໜ້າໄປເລື້ອຍໆ. ຂໍ້ມູນຈາກ ເວັບໄຊ festo ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ການຄິດຄົ້ນ ຫຼາຍໆ ຢ່າງໆ ເຊິ່ງມື້ນີ້ ທີມງານ allinlaos ຈະນໍາສະເໜີ ຫຸ່ນຍົນ 2 ຊະນິດ ຄື ນົກ ແລະ ເຈຍ ທີ່ ທາງ ເຟສໂຕ ໄດ້ອອກແບບ.

ພວກເຮົາມາເບິ່ງຄລິບ ຂອງ ຫຸ່ນຍົນ ນົກ ແລະ ເຈຍ ທັງສອງເລີຍວ່າ ຄັກຊໍາໃດ

Cr. Festo

ເຊິ່ງຫຸ່ນຍົນນົກນີ້ ແມ່ນມີການພັດທະນາທີ່ຂັ້ນສູງ ທີ່ສາມາດ ກາງປີກ ແລະ ບິນຂຶ້ນລົງໄດ້ເອງ ແບບນົກເລີຍ.ເຊິງແຮງບັນດານໃຈຂອງການ ປະດິດນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຈາກການ ສັງເກດ ພຶດຕິກໍາຂອງນົກຕົວຈິງ. ແນ່ນອນວ່າ ຫາກຫຸ່ນຍົນ ປະເພດນີ້ ສາມາດພັດທະນາໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ກໍ່ຈະສາມາດ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຫຼາຍວຽກງານ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ການສຶກສາ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງວຽກງານການທະຫານ.

Cr. Festo

ຄລິບ ຫຸ່ນຍົນ ນົກ

ອີກສັດທີ່ ມີການປະດິດ ເປັນຫຸ່ນຍົນ ຈາກ festo ແມ່ນ ເຈຍ ແຕ່ເພິ່ນຕັ້ງຊື່ວ່າ FlyingFox ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີການຮຽນແບບພຶດຕິກໍາຂອງໂຕເຈຍ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

Cr: festo

ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສາມາດ ໃນການຫ້ອຍຕົວ ແລະ ປ້ອຍຕົວລົງ ກ່ອນຈະກາງປີກ ບິນ ຢ່າງສວຍງາມ.

Cr: Festor

ຄລິບ ຫຸ່ນຍົນ ເຈຍ

ເປັນແນວໃດ ຄັກບໍ່ທຸກທ່ານ! ຢ່າລືມແບ່ງປັນ ເລື່ອງລາວດີໆ ໃຫ້ເພື່ອນໆ ຂອງທ່ານໄດ້ອ່ານໄດ້ຊົມນໍາແດ່ເດີ. ຫາກທ່ານພົບເຫັນ ເລື່ອງລາວ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້ ກໍ່ສາມາດ ສົ່ງມາຫາທາງ ທີມງານ allinlaos ໄດ້ ທີ່ທາງ ຂໍ້ຄວາມ m.me/allinlaoss

- Advertisement -
- Advertisement -

ເລື່ອງລາວຫຼ້າສຸດມື້ນີ້