Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ໄຟໄໝ້ເຮືອນ 2 ຫຼັງ ທີ່ບ້ານຫົວນໍ້າສ້າງ ເມືອງຈໍາພອນ 14/1/2020

ໄຟໄໝ້ເຮືອນ 2 ຫຼັງ ທີ່ບ້ານຫົວນໍ້າສ້າງ ເມືອງຈໍາພອນ 14/1/2020

0
ໄຟໄໝ້ເຮືອນ 2 ຫຼັງ ທີ່ບ້ານຫົວນໍ້າສ້າງ ເມືອງຈໍາພອນ 14/1/2020
ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນ ວັນທີ 14/1/2020 ໄດ້ເກີດອັກຄີໄພ ໄຟໄໝ້ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫົວນ້ຳສ້າງ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເຮືອນສອງຫຼັງ, ໄມ້ລົດຮຸນໄດ 1 ຄັນ, ຊັບສິນແລະວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ. ເຈົ້າໜ້າທີດັບເພີງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ມອດໄຟ. ສ່ວນສາເຫດແລະຜົນເສຍຫາຍລະອຽດແມ່ນຢູ່ໃນການກວດສອບ.
ແຕ້ມໄພທຸກຄົນຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງບັນຫາອັກຄີໄພໃນລະດູແລງ. ເພາະທຸກປີຈະມີບັນຫາໄຟໄໝ້ຫລາຍບ່ອນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here