ໃຊ້ຊີວິດເກີນຄ່າຄອງຊີບ:
ຫລາຍຄົນໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຟູມເຟືອຍ ທັງຈັບຈ່າຍຕາມໃຈ ຊື້ຂອງທີ່ຢາກໄດ້ ຫລືແມ້ແຕ່ຍອມເປັນຫນີ້ບັດເຄດິດ ພຽງເພື່ອຕ້ອງການຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນມາປະດັບຊີວິດໃຫ້ດູດີຄືຄົນອື່ນ ຄົນອື່ນທີ່ວ່າອາດເຮັດໃດ້ ເພາະສະຖານະທາງການເງິນຂອງເຂົາອາດຫມັ້ນຄົງຫລືພ້ອມກວ່າ

ຫນັກບໍ່ເອົາເບົາບໍ່ສູ້:
ຄວາມຈົນ ເປັນຕາຢ້ານກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ ຖ້າເຮົາລອງຖາມມະຫາເສດຖີທຸກຄົນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສູນແຕ່ດຸຫມັ່ນທໍາມາຫາກິນ ພັດທະນາໂຕເອງ ແລະ ກ້າກ້າວຂ້າມຄວາມເມື່ອຍຈົນກະທັ່ງສ້າງໂຕຈົນລໍ້າລວຍ ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຈະຕອບເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ບໍ່ຢາກກັບໄປທຸກອີກ ແຕ່ສໍາລັບຫລາຍຄົນທີ່ຍັງເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ ຫລື ຫາກໍ່ເລີ່ມທຸລະກິດສ່ວນໂຕ ແຕ່ຍັງບໍ່ສູ້ວຽກຫນັກບໍ່ພ້ອມກັບບ້ານເດິກ ຫລື ຍ່າງຫນີບັນຫາທີ່ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າທີ່ຄວນຮັບຜິດຊອບ ກໍ່ຄົງຍາກທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງການເງິນ ເພາະໂອກາດທອງມາພ້ອມຢາດເຫື່ອສະເຫມີ

ເຍີ້ນມື້ເຍີ້ນວັນ ບໍ່ມີວິໃນ ຢູ່ໄປວັນໆ:
ສະໂລໄລຄືຊີວິດຊັ້ນສູງ ທີ່ຄົນທີ່ມີຖານະທາງການເງິນພ້ອມພຽງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະພ້ອມສໍາລັບການນັ່ງຈິບກາແຟເລື້ອຍໆ ທ່ອງທ່ຽວແບບບໍ່ຮີບຮ້ອນ ໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດຕອນໃດກະໄປ ໃຊ້ເງິນຊື້ຄວາມສະດວກສະບາຍເທົ່າທີ່ສະບາຍໃຈ ແຕ່ກັບມາກ່ອນ ຍັງເປັນຫນີ້ ຍັງບໍ່ມີການເງິນທີ່ຫມັ້ນຄົງ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສະດວກມືໃນການຈັບຈ່າຍ ເພາະເຈົ້າຍັງບໍ່ມີວິໃນທາງການເງິນທີ່ດີ ແລະ ຮັດກຸມ ທີ່ສໍາຄັນເຮົາຍັງເຮັດວຽກ ແລະ ເກັບເງິນແບບມື້ນີ້ມື້ນັ້ນ ການຮຽບເຮືອງຊີວິດໃຫ່ມ ຈັດສໍາລັບຄວາມສໍາຄັນ 123 ວ່າເປົ້າຫມາຍທີ່ເຮົາຕ້ງການໃນຊີວິດຄືແນວໃດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາວາງແຜນ ບໍ່ຢຸດພັດທະນາໂຕເອງ ແລະ ສ້າງວິໃນໃຫ້ກັບຊີວິດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໄວຂື້ນເປັນເທົ່າໂຕ

ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ:
ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດວຽກຄົນດຽວໄດ້ ແມ້ແຕ່ອາຊີບຟີແລນກໍ່ຍັງຕ້ອງມີຄໍເນັກຊັນເພື່ອສ້າງງານຄຸນະພາບໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ເມື່ອເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໃນທີມ ສິ່ງສໍາຄັນບໍ່ແມ່ນຜົນງານ ເພາະບໍ່ສາມາດປະຕິສໍາພັນກັບຜູ້ຮ່ວມງານຄົນອື່ນໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານເຫັນວ່າເຮົາຍັງບໍ່ເຫມາະສົມຈະເລື່ອນຕໍາແຫນ່ງຫລື ຖ້າເຮົາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ກໍ່ຄົງຈະຕິດຂັດຢ່າງແນ່ນອນ ຖ້າຮ່ວມທຶນກັບພາດເນີເພື່ອຂາຍທຸລະກິດ ແຕ່ເຮົາກັບເຮັດໂຕເປັນພະເອກຢູ່ຄົນດຽວແຕ່ປະກາດບອກຄົນອື່ນວ່າໂຕເອງເຮັດວຽກນີ້ສໍາເລັດທັ້ງໆທີ່ເປັນຜົນຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບທີມງານ

ຢ້ານການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໃນຊີວິດ:
ການພຸ້ງຊົນເປົ້າຫມາຍ ອາດເປັນເລື່ອງຫນ້າຢ້ານກົວສໍາລັບບາງຄົນເຊັ່ນ: ຄົນທີ່ຕັ້ງເປົ້າວ່າຈະ ປົດຫນີ້ ແຕ່ຢ້ານການເຫັນເງິນໃນບັນຊີລົດລົງຈາກການຊໍາລະຫນີ້ຕົງຕາມເວລາ ຫລື ບໍ່ມີວິໃນໃນການປົດຫນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະຫນີ້ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງແບກຮັບພາລະດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຫລື ບາງຄົນຕັ້ງເປົ້າຫມາຍວ່າຈະເກັບເງິນ 10-20% ຈາກເງິນເດືອນເປັນປະຈໍາ ແຕ່ກັບຖອດໃຈເພາະເຫັນສິນຄ້າທີ່ມັກກໍາລັງລົດລາຄາກະຫນໍ່າ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຈົກເງິນຊື້ມາຈົນໄດ້ ແລະ ເປົ້າຫມາຍທີ່ຢາກເກັບເງິນຈຶ່ງລົ້ມເຫລວ ສິ່ງທີ່ຄົນເຫລົ່ານີ້ປະສົບຄື ຄວາມຢ້ານເປົ້າຫມາຍທີ່ຕົນຢາກເຮັດ ຫລື ບໍ່ກ້າມີເປົ້າຫມາຍເພາະຢ້ານເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງເປັນອຸປະສັກສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາພັງ ແລະ ບໍ່ສາມາດລຸດພຸ້ນຄວາມທຸກໄດ້ຈັກເທື່ອ

ຄິດຫລາຍຈົນກ້າວສູ່ຄວາມຂີ້ຄ້ານ:
ຄົນຄິດຫລາຍກັບຄົນຮອບຄອບນັ້ນຕ່າງກັນ ຄົນຄິດຫລາຍຈະບໍ່ລໍາດັບຂໍ້ມູນທີ່ຄວນນໍາມາໄຕ່ຕອງ ແຕ່ຈະນໍາທຸກບັນຫາມາລວມກັນຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫັນທາງອອກ ແຕ່ຄົນຄິດຮອບຄອບຈະຄິດເປັນເລື້ອງໆ ແລະ ລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນວ່າເລື້ອງໃດຄວນມາກ່ອນມາຫລັງ ເຮັດໃຫ້ຄິດເປັນຂະບວນການ ແລະ ໄດ້ຄໍາຕອບໃນແຕ່ລະບັນຫາຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງຄົນປະເພດທີ່ຄິດຫລາຍເມື່ອເຮັດທຸລະກິດຈະບໍ່ກ້າວາງແຜນໃນການຕໍ່ຍອດທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງກໍາໄລ ເພາະຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວ ເຮັດໃຫ້ເສຍໂອກາດສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕ ຫລື ຄົນທີ່ຄິດຫລາຍເມື່ອເຮັດວຽກເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ ຈະຢ້ານການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເຮັດວຽກຫລາຍໆ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ

ໂດຍ: ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

---------------

ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມເພຈ All in LAOS


------------------------------

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here