ພະທາດຈອມຈວງ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານທາດ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ພະທາດຈອມຈວງ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານທາດ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບພະທາດ: ຊື່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ: - ພາສາລາວ: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພະທາດຈອມຈວງ - ພາສາອັງກິດ: Chomchoung Stupa ທີ່ຕັ້ງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ: ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທາດ ຈຸດພິກັດ (location) 0708833 2328256 ການເຂົ້າເຖິ່ງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ: ສາມາດຖ່ຽວໄດ້ 2 ລະດູ. ໄລຍະຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 21,45 ກິໂລແມັດ ສາມາດເດີນທາງດ້ວຍລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ ແລະ ດ້ວຍການຍ່າງ. ວັນເດືອນປີສໍາຫຼວດ...

From Laos To New York – ຈາກເມືອງລາວສູ່ມະຫານະຄອນນິວຢອກ

She lives in New York City, runs a million-dollar fashion business and has been the subject of several...

WHY DOGS LIVE LESS THAN HUMAN

WHY DOGS LIVE LESS THAN HUMAN Here's the surprising answer of a 6 year old child. Being a veterinarian, I had been called to examine a...

Book Now! Step aboard Anouvong and discover the far corners of...

Step aboard Anouvong and discover the far corners of Laos in unsurpassed extravagance! Indulge yourself while staying in one...

From Ancient Volcanos to Heavenly Waterfalls – Secrets of the Bolaven...

The Bolaven Plateau, an ancient volcanic landscape, is home to an abundance of waterfalls, coffee plantations, villages, and deep layers of forest....

Latest from blog